Aansluiten bij het fonds

Nieuw bij dit fonds

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees (VLEP) voert de pensioenregeling uit voor de ondernemingen die actief zijn in de vleeswarenindustrie, de gemaksvoedingindustrie, de versvlees- en vleesbewerkende industrie en de pluimveeverwerkende industrie. Deelname aan onze pensioenregeling is voor werknemers van ondernemingen binnen deze bedrijfstakken wettelijk verplicht. De bedrijfsactiviteiten van uw onderneming bepalen of uw werknemers aan onze pensioenregeling dienen deel te nemen.

Uitnodiging aansluiting

Indien uit ons onderzoek blijkt dat uw onderneming mogelijk moet aansluiten bij ons pensioenfonds, ontvangt u een brief. In deze brief vragen wij om nadere informatie. Door deze informatie te leveren, helpt u ons om op basis van juiste en volledige informatie een beslissing te maken. Ontvangen wij de gevraagde informatie niet dan zijn wij bevoegd te beslissen aan de hand van de beschikbare openbare informatie.

Indien u nog geen brief van ons heeft ontvangen, maar wel wilt aansluiten bij het pensioenfonds kunt u ook zelf al informatie aanleveren.

Welke informatie vragen wij?

Wij vragen een ingevuld en door de statutair directeur/eigenaar ondertekend vragenformulier plus een recent uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

 1. Scan het vragenformulier en het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in en mail het naar werkgevers@vlep.nl

  of

 2. Stuur beide documenten per post naar:
  VLEP 
  Postbus 4471
  6401 CZ Heerlen

Beoordeling aanvraag

We beoordelen uw activiteiten. Valt uw bedrijf onder de verplichtstelling van ons pensioenfonds? Dan krijgt u van ons een bevestiging dat u ingeschreven bent bij ons fonds. U krijgt ook bericht van ons als uw bedrijf niet onder de verplichtstelling valt.

Wat moet u verder weten?

 • De pensioenregeling is vastgelegd in het pensioenreglement. In het uitvoeringsreglement staan alle regels waar u zich als werkgever aan moet houden.
 • U bent verplicht om nieuwe werknemers binnen 1 maand te informeren over het bestaan van de pensioenregeling. Het pensioenfonds informeert uw werknemers daarna verder.
 • U betaalt de hele pensioenpremie. Een deel van de premie houdt u in op het loon van uw werknemers. In het premieoverzicht staat de voorgestelde verdeling. U mag hiervan afwijken en zelf een groter deel van de premie betalen.