Het pensioenfonds

Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan geeft een oordeel over het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie. Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan over een aantal onderwerpen adviesrecht.

De taken, rechten en verplichtingen van het verantwoordingsorgaan zijn opgenomen in het reglement van het verantwoordingsorgaan.

Samenstelling

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 9 leden: 6 namens werknemers, 2 namens pensioengerechtigden en 1 namens werkgevers.

Naam namens organisatie
De heer G.W.P. Biemans werkgevers COV
De heer H.S.M.S Heugen werknemers FNV
De heer J. Wolters werknemers FNV
De heer O.A.H. Mars werknemers FNV
De heer M. Van den Nieuwenhuijsen werknemers FNV
De heer J.A. van Heugten pensioengerechtigden FNV
De heer G.J. ter Schuur werknemers CNV Vakmensen
De heer S. Simion werknemers FNV
De heer P. van den Tillaart pensioengerechtigden CNV Vakmensen

Downloads

VLEP Reglement verantwoordingsorgaan (april 2020)