Het pensioenfonds

Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan geeft een oordeel over het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie. Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan over een aantal onderwerpen adviesrecht.

De taken, rechten en verplichtingen van het verantwoordingsorgaan zijn opgenomen in het reglement van het verantwoordingsorgaan.

Samenstelling

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 9 leden: 6 namens werknemers, 2 namens pensioengerechtigden en 1 namens werkgevers.

 


Gert-Jan ter Schuur - CNV Vakmensen
Voorzitter namens werknemers


Harold Heugen - FNV

Lid namens werknemers


John Wolters - FNV
Lid namens werknemers


Olav Mars - FNV
Lid namens werknemers


Marco van den Nieuwenhuijsen - FNV
Lid namens werknemers


Sorin Simion - FNV
Lid namens werknemers


Godfried Biemans - COV
Lid namens werkgevers


Jan van Heugten - FNV
Lid namens pensioengerechtigden


Peter van den Tillaart - CNV Vakmensen
Lid namens pensioengerechtigden

 

Downloads

VLEP Reglement verantwoordingsorgaan