Het pensioenfonds

Herstelplan

De beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds is te laag. Daarom hebben we een herstelplan gemaakt.

Lees bij Financiële situatie wat een te lage dekkingsgraad betekent.

Wat staat er in het herstelplan?

Uit het herstelplan moet duidelijk blijken dat er binnen 10 jaar geen tekort meer is. In het herstelplan is te zien wat er gebeurt met de dekkingsgraad wanneer VLEP herstelmaatregelen neemt. 

Maatregelen die het pensioenfonds kan nemen zijn:

  • verhogen van de premie.
  • verlagen van de toeslagverlening.
  • versoberen van de pensioenregeling.
  • als uiterste maatregel kan het pensioenfonds de opgebouwde en ingegane pensioenen verlagen.

Alle genoemde maatregelen zijn in de periode vanaf 2008 al één of meerdere keren ingezet. VLEP heeft uw pensioen al vanaf 2009 niet verhoogd. In 2013 zijn alle pensioenen zelfs met 7% verlaagd. 

Nieuw herstelplan in 2021

Onze financiële situatie is de afgelopen jaren verslechterd. Begin 2021 hebben we ons herstelplan geactualiseerd. Daaruit bleek dat het ons niet zou lukken om onze dekkingsgraad binnen 10 jaar te laten herstellen. Daarom besloot het bestuur gebruik te maken van de door de Minister verleende mogelijkheid om de hersteltermijn te verlengen tot 12 jaar. Door deze verlengde hersteltermijn hoeven we de pensioenen in 2021 niet te verlagen.

Verlaging van de pensioenen

De dekkingsgraad is nog steeds te laag. We moeten de pensioenen misschien toch verlagen in de komende jaren. Lees meer over verlagen op Wordt mijn pensioen verlaagd.