Het pensioenfonds

Herstelplan

De beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds is te laag. Daarom hebben we een herstelplan gemaakt.

Lees bij Financiële situatie wat een te lage dekkingsgraad betekent.

Wat staat er in het herstelplan?

Uit het herstelplan moet duidelijk blijken dat er binnen 10 jaar geen tekort meer is. In het herstelplan is te zien wat er gebeurt met de dekkingsgraad wanneer VLEP herstelmaatregelen neemt. 

Maatregelen die het pensioenfonds kan nemen zijn:

  • verhogen van de premie.
  • verlagen van de toeslagverlening.
  • versoberen van de pensioenregeling.
  • als uiterste maatregel kan het pensioenfonds de opgebouwde en ingegane pensioenen verlagen.

Alle genoemde maatregelen zijn in de periode vanaf 2008 al één of meerdere keren ingezet. VLEP heeft uw pensioen al vanaf 2009 niet verhoogd. In 2013 zijn alle pensioenen zelfs met 7% verlaagd. 

Helaas is de financiële situatie in de jaren daarna verslechterd. In 2019 hebben we ons herstelplan geactualiseerd en is goedgekeurd door De Nederlandsche Bank (DNB). Dit jaar hoeven we de pensioenen nog niet te verlagen. Onze dekkingsgraad moet op 31 december 2020 minimaal 104,5% zijn. Anders moeten we in 2021 de pensioenen verlagen. Het kan zijn dat we dat ook al eerder moeten doen. Als al eerder uit berekeningen blijkt dat het ons niet zal lukken om er voor te zorgen dan onze dekkingsgraad binnen 10 jaar ongeveer 119% is. Lees ook het maandelijkse nieuwsbericht over de financiële situatie.

Als het herstel de komende jaren tegenvalt, kan het toch nodig zijn om de pensioenen te verlagen. Dit kan het geval zijn als de rente daalt en/of de beleggingsresultaten lager zijn dan waar rekening mee wordt gehouden.