Het pensioenfonds

Herstelplan

De beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds is te laag. Daarom hebben we een herstelplan gemaakt.

Lees bij Financiële situatie wat een te lage dekkingsgraad betekent.

Wat staat er in het herstelplan?

Uit het herstelplan moet duidelijk blijken dat er binnen 10 jaar geen tekort meer is. In het herstelplan is te zien wat er gebeurt met de dekkingsgraad wanneer VLEP herstelmaatregelen neemt. 

Maatregelen die het pensioenfonds kan nemen zijn:

  • verhogen van de premie.
  • verlagen van de toeslagverlening.
  • versoberen van de pensioenregeling.
  • als uiterste maatregel kan het pensioenfonds de opgebouwde en ingegane pensioenen verlagen.

Alle genoemde maatregelen zijn in de periode vanaf 2008 al één of meerdere keren ingezet. VLEP heeft uw pensioen al vanaf 2009 niet verhoogd. In 2013 zijn alle pensioenen zelfs met 7% verlaagd. 

Helaas is de financiële situatie in de jaren daarna verslechterd. In 2019 hebben we ons herstelplan geactualiseerd. Dit jaar hoeven we de pensioenen nog niet te verlagen. Onze dekkingsgraad moet op 31 december 2020 minimaal 104,7%* zijn. Anders moeten we in 2021 de pensioenen verlagen. Uit onze ALM-studie in 2018 (op basis van de situatie per eind 2017) bleek dat de kans op kortingen ongeveer 40% is en dat de hoogte van de korting zo’n 12% kan zijn.

Het kan zijn dat we de pensioenen ook al eerder dan in 2021 moeten verlagen. namelijk als in het eerste kwartaal van 2020 uit de berekeningen voor het herstelplan blijkt dat het ons niet zal lukken om er voor te zorgen dan onze dekkingsgraad binnen 10 jaar ongeveer 119% is. Lees ook het maandelijkse nieuwsbericht over de financiële situatie.

* Er spelen buiten de ontwikkeling van de rente en de beleggingsresultaten ook nog andere factoren een rol. Enerzijds is er het pensioenakkoord dat ervoor zorgt dat we in 2021 mogelijk minder hoeven te verlagen. De nieuwe regel is namelijk dat de dekkingsgraad eind 2020 maar 100% hoeft te zijn in plaats van 104,7%. Er is nog veel onduidelijk over de verdere gevolgen van het pensioenakkoord, maar we verwachten niet dat er verdere positieve effecten zijn ten aanzien van de verlagingen van de pensioenen in 2021.

Anderzijds is er intussen ook een nieuw advies van de commissie parameters. Hierin staan uitgangspunten waarop pensioenfondsen hun berekeningen moeten baseren. Als deze nieuwe parameters worden toegepast, dan zorgt dit ervoor dat het herstelplan in 2020 ongunstiger uitpakt. Hierdoor wordt de kans op kortingen dus hoger en ook de hoogte van de korting kan hoger uitvallen.