Het pensioenfonds

Herstelplan

Wat is een herstelplan?

In het herstelplan legt een pensioenfonds vast welke maatregelen het fonds wil nemen om zijn financiële positie te verbeteren. De financiële positie van een pensioenfonds wordt uitgedrukt in een percentage. Dat is de dekkingsgraad. Volgens de wet moeten we een dekkingsgraad van ongeveer 120% hebben om financieel gezond te zijn. Onze dekkingsgraad was eind 2023 te laag. Daarom hebben we een herstelplan gemaakt.

Op deze pagina leest u wat er in het herstelplan staat en hoe we ervoor staan.

Wat staat er in het herstelplan?

Uit het herstelplan moet duidelijk blijken dat er binnen 10 jaar geen tekort meer is. In het herstelplan is te zien wat er gebeurt met de dekkingsgraad wanneer VLEP herstelmaatregelen neemt.

Maatregelen die het pensioenfonds kan nemen zijn:

  • verhogen van de premie.
  • verlagen van de toeslagverlening.
  • versoberen van de pensioenregeling.
  • als uiterste maatregel kan het pensioenfonds de opgebouwde en ingegane pensioenen verlagen.

Alle genoemde maatregelen zijn in de periode vanaf 2008 al één of meerdere keren ingezet. VLEP heeft uw pensioen van 2009 tot en met 2022 niet verhoogd. In 2013 zijn alle pensioenen zelfs met 7% verlaagd. In 2023 is uw pensioen met 3% en per 1 januari 2024 met 3,5% verhoogd.

Nieuw herstelplan in 2024

Onze financiële situatie is de afgelopen jaren verbeterd. Daardoor is een verlaging van de pensioenen nu niet nodig en hebben we de pensioenen zelfs weer kunnen verhogen. Toch is de dekkingsgraad nog te laag. De wet vereist een dekkingsgraad van ongeveer 120%. Begin 2024 hebben we daarom ons herstelplan geactualiseerd. Daaruit bleek dat het ons naar verwachting lukt om onze dekkingsgraad binnen 10 jaar te laten herstellen. Aanvullende maatregelen zijn niet nodig.

Pensioenen verlagen in 2024 niet nodig

De dekkingsgraad is nog steeds te laag. Maar door de stijging van de dekkingsgraad is de kans dat uw pensioen wordt verlaagd minder groot geworden. Lees meer over de dekkingsgraad.