Onze missie, visie en strategie

Missie

VLEP voert de pensioenregeling uit voor de werknemers van aangesloten werkgevers in de vlees-, vleeswaren-, gemaksvoedingen pluimveevleesindustrie. Doelstelling van het fonds is het verlenen van pensioenen aan deelnemers, gewezen deelnemers en hun nabestaanden. VLEP belegt en beheert de pensioenpremies tegen verantwoorde risico’s en op een maatschappelijk verantwoorde wijze.

Visie

VLEP wil voor haar deelnemers en gepensioneerden een betrouwbare en betrokken partner voor het pensioen zijn. VLEP wil een bestendig pensioen bieden en streeft ernaar om de pensioenaanspraken en pensioenuitkering aan te passen aan de prijsontwikkelingen.

Strategie

Om deze missie te bereiken is de strategie van VLEP:

  • de risico’s die in de regeling aanwezig zijn, op een evenwichtig wijze afwegen over alle belanghebbenden;
  • het betaalbaar houden van de pensioenregeling;
  • het behalen van een passend rendement om in eerste instantie de nominale verplichtingen te kunnen nakomen en in de tweede instantie om een toeslag te kunnen verlenen.
  • het optimaliseren van de dienstverlening aan werkgevers en deelnemers in de bedrijfstakken;
  • een heldere communicatie over de pensioenregeling, op een transparante, persoonlijke en herkenbare wijze.