Onze missie, visie en strategie

Missie

Wij zorgen voor een pensioen voor iedereen die werkt(e) in de vlees-, vleeswaren-, gemaksvoeding- en pluimvleessector. We zijn een professioneel en betrouwbaar pensioenfonds, dat pragmatisch en op een maatschappelijk verantwoorde manier handelt, de kosten beheerst en de belangen van onze werkgevers en deelnemers evenwichtig behartigt.

Visie

VLEP zorgt voor een goed pensioen, waarbij we de pensioenregeling zo duidelijk mogelijk en toekomstbestendig maken. We handelen op een maatschappelijk verantwoorde manier en ontzorgen aangesloten werkgevers. We bieden pensioendeelnemers meer individuele regie op hun pensioen. Dat doen we door onze deelnemers proactief te informeren, we maken keuzemogelijkheden voor het pensioen inzichtelijk en begeleiden ze bij het maken van die keuzes.

Strategie

Om deze missie te bereiken is de strategie van VLEP:

  • de risico’s die in de regeling aanwezig zijn, op een evenwichtig wijze afwegen over alle belanghebbenden;
  • het betaalbaar houden van de pensioenregeling;
  • het behalen van een passend rendement om in eerste instantie de nominale verplichtingen te kunnen nakomen en in de tweede instantie om een toeslag te kunnen verlenen.
  • het optimaliseren van de dienstverlening aan werkgevers en deelnemers in de bedrijfstakken;
  • een heldere communicatie over de pensioenregeling, op een transparante, persoonlijke en herkenbare wijze.