Het pensioenfonds

Beloningsbeleid

Het bestuur van pensioenfonds VLEP heeft een beloningsbeleid vastgesteld.

Het bestuur heeft gekozen uit een combinatie van vaste vergoedingen en vacatiegelden per bijgewoonde vergadering. De beloning staat hierdoor in redelijke verhouding tot de gedragen verantwoordelijkheid en het tijdsbeslag. Het bestuur kent geen prestatiegerelateerde beloningen toe. Ook verstrekt het bestuur geen ontslagvergoedingen. In het beloningsbeleid wordt geen rekening gehouden met de integratie van duurzaamheidsrisico’s zoals bedoeld in artikel 5 van de Informatieverschaffingsverordening (SFDR). 

Downloads

Beloningsbeleid