Het pensioenfonds

Bestuur

Het bestuur van VLEP, Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees, bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden.

Het doel van het bestuur is zorgen voor een goede, transparante uitvoering van de pensioenregeling.

Taken

Het bestuur stelt het beleid van het pensioenfonds vast en houdt toezicht op de uitvoering ervan. Het beheert het pensioengeld en zorgt voor een goed pensioen in de toekomst. Daarbij houdt het bestuur rekening met alle belanghebbenden. Het doet niet alles zelf, maar besteedt ook taken uit en zorgt dat dit werk goed wordt uitgevoerd.

Samenstelling

Het bestuur kent 10 leden: 5 van werkgeverszijde, 3 van werknemerszijde en 2 namens pensioengerechtigden.    

 


Jaap Schepen - VNV
Voorzitter namens werkgevers

Ilse van Eekelen - FNV
Voorzitter namens werknemers

Shantinella Mariano - FNV
Lid namens werknemers


Michel Pet - CNV
Lid namens werknemers


Hans Sieraad - Nepluvi
Lid namens werkgevers


Geke Wichems - COV
Lid namens werkgevers


Richard van der Kruijk - VNV/VNB
Lid namens werkgevers


Daan Muusers - FNV
Lid namens pensioengerechtigden


Roelf van der Ploeg - FNV
Lid namens pensioengerechtigden