Het pensioenfonds

Bestuur

Het bestuur van VLEP, Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees, bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden.

Het doel van het bestuur is zorgen voor een goede, transparante uitvoering van de pensioenregeling.

Taken

Het bestuur stelt het beleid van het pensioenfonds vast en houdt toezicht op de uitvoering ervan. Het beheert het pensioengeld en zorgt voor een goed pensioen in de toekomst. Daarbij houdt het bestuur rekening met alle belanghebbenden. Het doet niet alles zelf, maar besteedt ook taken uit en zorgt dat dit werk goed wordt uitgevoerd.

Samenstelling

Het bestuur kent 12 leden: 6 van werkgeverszijde, 4 van werknemerszijde en 2 namens pensioengerechtigden.    

Naam functie organisatie
De heer J.R. Schepen  werkgeversvoorzitter VNV
Mevrouw I. van Eekelen werknemersvoorzitter FNV
De heer P.J.M. Dobbelaar lid werkgevers COV
De heer R.P. van der Kruijk lid werkgevers VNV / VNB
De heer D.H.M. Muusers lid pensioengerechtigden FNV
De heer R.K. van der Ploeg lid pensioengerechtigden FNV
Mevrouw S. Mariano lid werknemers FNV
Vacature lid pensioengerechtigden FNV
Vacature lid werkgevers AKSV
De heer M. Pet lid werknemers CNV
De heer J.G. Sieraad lid werkgevers Nepluvi
De heer G.J. Wichems lid werkgevers COV