Het pensioenfonds

Financiële situatie

Op 1 januari 2024 hebben we de pensioenen met 3,5% verhoogd. Lees wat dat betekent.

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van het fonds en de pensioenverplichtingen (de nu en in de toekomst uit te betalen opgebouwde pensioenen). Stel: alle opgebouwde pensioenen moeten tegelijkertijd uitbetaald worden. Bij een dekkingsgraad van 100% lukt dat. Er is precies genoeg geld in kas om de huidige en toekomstige pensioenen te betalen. Boven de 100% beschikt het fonds over een buffer. Bij een beleidsdekkingsgraad lager dan 100% is er een tekort. Er is dan niet genoeg geld om de huidige en toekomstige pensioenen te betalen. In een nieuwsbericht op onze website kunt u elke maand de dekkingsgraad zien.

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. Sinds 2015 is de beleidsdekkingsgraad de nieuwe financiële graadmeter voor beleidsbeslissingen van het pensioenfonds.

Beheersen van risico's

Voor een pensioenfonds is het beheersen van risico’s van groot belang. Voor het veilig omgaan met pensioentegoeden gelden strenge wettelijke regels. Naast de Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt De Nederlandsche Bank (DNB) toezicht op de pensioenfondsen. De wet eist een minimale dekkingsgraad van 104,4% (in 2020, 2021 en 2022 versoepeld naar minimaal 90%). Als de dekkingsgraad te laag is, is het pensioenfonds wettelijk verplicht een herstelplan bij DNB in te dienen. Hierin staan de maatregelen om het pensioenfonds weer financieel gezond te maken.