Het pensioenfonds

Beleggingsbeleid

Het pensioenfonds ontvangt pensioenpremies om de pensioenen in de toekomst te kunnen uitkeren. Om op de lange termijn aan deze verplichtingen te kunnen voldoen, belegt het pensioenfonds de pensioenpremies in aandelen, obligaties en andere beleggingsvormen waarover rendement wordt behaald.

Vaststellen beleggingsbeleid

Het bestuur van het pensioenfonds bepaalt het beleggingsbeleid. Hierbij houdt zij onder andere rekening met regelgeving, algemene uitgangspunten en de financiële positie van het pensioenfonds. Jaarlijks evalueert het pensioenfonds de beleggingsrichtlijnen en past zij, indien nodig, het beleid aan. Het beleggingsbeleid van het pensioenfonds wordt uitgevoerd door Robeco Institutional Asset Management B.V.

In de 'Verklaring beleggingsbeginselen' leest u meer over het beleggingsbeleid van het pensioenfonds. In het jaarverslag van het pensioenfonds vindt u meer informatie over de resultaten van het beleggingsbeleid.

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

VLEP belegt en beheert de pensioenpremies tegen verantwoorde risico’s én op een maatschappelijk verantwoorde wijze. Verantwoord beleggen is een beleggingsbenadering die nadrukkelijk rekening houdt met milieu, sociale en governance-overwegingen (ESG-factoren). De uitgangspunten voor ons verantwoord beleggingsbeleid zijn:

  • VLEP gelooft dat bedrijven die in de bedrijfsvoering rekening houden met ESG-maatstaven op de lange termijn betere resultaten behalen dan bedrijven die dat niet doen.
  • Bij beleggingsbeslissingen is de ESG-impact onderdeel van de besluitvorming.
  • Verantwoord beleggen mag leiden tot iets hogere kosten, maar mag geen impact hebben op het risico-rendementsprofiel van de portefeuille.
  • Binnen het ESG-raamwerk is er geen specifieke voorkeur voor focus op een van de E, S of G factoren.

Waarom belegt VLEP mijn ingelegde premie

Beleggen is nodig voor een goed pensioen. Als we alleen zouden sparen, waren de pensioenen nu veel lager geweest. Een spaarrekening levert nu ongeveer 0,2% rente op, terwijl wij de afgelopen vijf jaar ruim 6,9% rendement maakten op de belegging van de door u betaalde premie.

Uw pensioen wordt voor ongeveer 30% betaald uit de premie die u samen met uw werkgever betaalt. De rest, ongeveer 70%, wordt betaald uit de opbrengsten van onze beleggingen. Als u straks met pensioen gaat, krijgt u dus veel meer terug dan u er zelf, samen met uw werkgever, in hebt gestopt.

Doordat we in Nederland samen ons pensioen regelen, kunnen we ook samen beleggen. We kunnen daardoor meer verschillende soorten beleggingen doen over de hele wereld. Daardoor delen we met elkaar de risico’s, zijn beleggingen geografisch gespreid en kunnen we kritischer zijn waarin we beleggen.

Downloads

Verklaring beleggingsbeginselen