Het pensioenfonds

Transparantiebeleid

Het bestuur van het fonds is eindverantwoordelijk uitvoerder van de pensioenregelingen die sociale partners zijn overeengekomen.

Het bestuur streeft naar een optimale kwaliteit, zorgvuldigheid en openheid in de uitvoering. Het bestuur onderschrijft ook de normen in de Code Pensioenfondsen en leeft deze normen na (of legt uit waarom het fonds gedeeltelijk of geheel van een bepaalde norm afwijkt). Hoe de organisatie (governance) van het fonds vanaf 1 juli 2014 is ingericht, is opgenomen in het transparantiedocument.

Downloads

Transparantiedocument