Het pensioenfonds

Gedragscode

Het pensioenfonds wil de belangen van iedereen die bij het pensioenfonds is aangesloten zo integer mogelijk behartigen. Het fonds heeft daarom een gedragscode opgesteld.

In de gedragscode staan richtlijnen voor ethisch gedrag die de bestuursleden moeten naleven wanneer zij uit naam van het pensioenfonds handelen.

Downloads