Veelgestelde vragen

Antwoorden op veelgestelde vragen

Hebt u een vraag over uw pensioen of zaken rondom uw pensioen? Bekijk onderstaande veelgestelde vragen om te ontdekken of uw vraag al door ons beantwoord is. Staat uw vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Top-5 veelgestelde vragen van werknemers

 • Kan ik eerder stoppen met werken?

  Bij VLEP gaat u met pensioen als u 68 jaar bent. U mag ook  eerder of later  stoppen met werken. Bijvoorbeeld als u voor het eerst AOW krijgt.

 • Kan ik mijn pensioen afkopen?

  Hebt u weinig pensioen bij VLEP? Dan kopen we dit pensioen soms af. We geven het bedrag dan al eerder aan u. Er zijn regels voor  afkoop . Geldt afkoop voor u? Dan hoort u vanzelf meer van ons.

 • Ik heb een welkomstbericht gekregen maar ben al deelnemer. Hoe kan dat?

  We versturen het welkomstbericht als u in dienst komt, maar ook bij sommige andere wijzigingen. Bijvoorbeeld als u bij een andere werkgever binnen de branche gaat werken. Of als uw werkgever van rechtsvorm verandert. U bent en blijft deelnemer bij ons fonds.

 • Ik ga verhuizen, moet ik dit doorgeven aan het pensioenfonds?

  Als u binnen Nederland verhuist, hoeft u dit niet aan ons door te geven. We krijgen uw gegevens al van de gemeente waar u woont. Woont u in het buitenland? Geef uw nieuwe adres dan wel zelf aan ons  pensioenfonds  door! Stuur ook een kopie van uw identiteitsbewijs (paspoort of identiteitsbewijs) mee.

 • Hoe kom ik aan een kopie van mijn pensioenoverzicht?

  Als u pensioen opbouwt, krijgt u 1x per jaar een pensioenoverzicht van ons.

  Bent u gepensioneerd? Dan sturen we u ook 1x per jaar een pensioenoverzicht. Bouwt u geen pensioen meer bij ons op? Dan krijgt u eens in de 5 jaar een pensioenoverzicht van ons. U kunt bij ons een kopie van uw laatste pensioenoverzicht  opvragen .

Top-5 veelgestelde vragen van werkgevers

 • Hebt u vragen over de Werkgeversportal?

  Neem contact op via het contactformulier.

 • Kan ik de premienota's online inzien?

  Uw premienota's van 2018 kunt u inzien op de werkgeversportal. De premienota's van 2018 zijn voorschotnota's. De specificaties hiervan zijn niet beschikbaar op de werkgeversportal. In 2019 ontvangt u afrekennota's. Vanaf dat moment zijn de specificaties van de premienota's zichtbaar op de werkgeversportal.
  Premienota's van vóór 2018 kunt u niet online inzien.

  De nota’s van de Sociale Fondsen staan niet op de werkgeversportal. Deze ontvangt u altijd per post van ons.

 • Kan ik uitstel van betaling krijgen?

  U bent verplicht om de pensioenpremies vóór de vervaldatum op uw voorschotfactuur te betalen. Alleen in bijzondere gevallen kunt u uitstel van betaling bij ons  aanvragen . Als dit wordt toegekend, krijgt u van ons daarvan schriftelijk bevestiging. Tot die tijd bent u verplicht om de pensioenpremies op tijd te betalen.

 • Over welke toeslagen bouwen mijn werknemers pensioen op?

  De volgende toeslagen zijn pensioengevend:

  • inconveniëntentoeslag
  • vaste eindejaarsgratificaties (vaak 2 of 3%)
  • vakantiegeld (zie ook de vraag over vakantiegeld)
  • koude toeslagen (voor het werken in vriesruimten)
  • buitentoeslagen
  • provisie/overwerk van voorgaande boekjaar mits structureel van aard.


  NIET pensioengevend zijn:

  • cao-verhogingen gedurende het jaar
  • EHBO-toeslagen
  • reiskosten- en onkostenvergoedingen
  • uitbeentoeslagen of andere prestatietoeslagen


  SOMS pensioengevend zijn:

  • Matrixtoeslagen: hiervoor geldt dat als dit de matrix is van verschoven uren, dan vallen deze onder het pensioengevende loon.
  • Functietoeslagen zijn alleen pensioengevend als zij een structureel karakter hebben.
 • Hoe bereken ik structureel overwerk bij een werknemer die halverwege het jaar in dienst is gekomen?

  Er is sprake van structureel overwerk als de werknemer 37 van de 52 weken, minimaal 1 uur per week heeft overgewerkt. Een werknemer die bijvoorbeeld op 1 juli in dienst is gekomen, kan naar verhouding tot het dienstverband toch structureel overwerk hebben. Stel dan uw werknemer op 1 juli in dienst is, 26 weken werkt en af en toe overwerkt. In dit geval (26 * (37/52)) moet uw werknemer meer dan 18 weken hebben overgewerkt om dit als structureel te kunnen aanmerken. Dit overwerk is overigens pas pensioengevend in het volgende jaar.

Bekijk alle vragen

Veelgestelde vragen van werknemers

Bekijk alle vragen

Veelgestelde vragen van gepensioneerden

 • Ik heb pensioen aangevraagd. Wanneer weet ik hoeveel ik maandelijks krijg?

  Zes maanden voor uw pensioendatum ontvangt u van ons een brief. In deze brief staat een indicatie van de hoogte van uw pensioen en de keuzemogelijkheden. Als alle gegevens 1 maand voor uw pensioendatum volledig en correct zijn geretourneerd, ontvangt u uw pensioen in de eerste maand van uw pensionering. Heeft u gebruik gemaakt van keuzemogelijkheden? Dan ontvangt u in de maand van uitkering een definitieve pensioentoekenning.

  Op uw bankafschrift ziet u iedere maand een specificatie van uw pensioenuitkering.

 • Wanneer betalen jullie mijn pensioen?

  De datum waarop uw pensioen precies op uw rekening staat, is afhankelijk van uw bank. Wij betalen uw pensioen in 2019 op:

  • 23 januari
  • 22 februari
  • 22 maart
  • 23 april
  • 23 mei
  • 21 juni
  • 23 juli
  • 23 augustus
  • 23 september
  • 23 oktober
  • 22 november
  • 20 december
 • Is de loonheffingskorting van toepassing op mijn pensioenuitkering?

  Het pensioenfonds past de loonheffingskorting alleen toe als u hierom vraagt. U laat ons dit weten door een loonbelastingverklaring in te vullen. U vindt deze verklaring op de website van de  Belastingdienst . Kijk hiervoor bij  Programma's  en  formulieren/Model opgaaf  gegevens voor de loonheffingen. Het is het voordeligst om de loonheffingskorting op het hoogste inkomen toe te passen. Als u ouderdomspensioen en AOW krijgt, is uw AOW meestal het hoogste inkomen. Is uw pensioen het hoogste inkomen? Vul dan de loonbelastingverklaring in die u bij uw pensioenaanvraag krijgt.

Bekijk alle vragen

Pensioenoverzicht (UPO)