Meer info over...

Afkoop

Hebt u weinig pensioen bij VLEP opgebouwd? Dan kopen we dit pensioen soms af.

We bewaren uw geld niet jarenlang. We geven het bedrag dan al eerder aan u. Later krijgt u geen pensioen meer van ons. Dat heet afkoop van pensioen.

Wat moet u weten?

Er zijn regels voor afkoop.

  • Gaat u weg bij VLEP?
    En hebt u minder pensioen dan € 100,-? Dan kunnen we dit pensioen na 2 jaar afkopen. Hebt u meer pensioen dan € 100,-? Maar minder pensioen dan € 474,11 (2018)? Dan mogen we dit alleen afkopen als u met pensioen gaat.
  • Gaat u met pensioen?
    En bouwde u minder pensioen op dan € 474,11 (2018)? Dan storten we dit bedrag in 1 keer op uw rekening.

Beschermen huurtoeslag met Regeling bijzondere situaties

Ontvangt u huurtoeslag? Dan kunt u in sommige gevallen aan de belastingdienst vragen om het afkoopbedrag niet mee te nemen in de bepaling van uw huurtoeslag. In zogenoemde bijzondere situaties kan de belastingdienst namelijk een deel van uw inkomen buiten beschouwing laten. Bijvoorbeeld bij verplichte afkoop van een pensioen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst. Op deze website vindt u ook het formulier Verzoek bijzondere situatie huurtoeslagHiermee vraagt u de belastingdienst om het inkomen uit (verplichte) afkoop buiten beschouwing te laten

Wat moet u doen?

U hoeft niets te doen. Geldt afkoop voor u? Dan hoort u vanzelf meer van ons.

Wilt u hulp?

Bel of e-mail ons dan. We helpen u graag verder!