Meer info over...

Afkoop

Gaat u met pensioen? Na ontvangst van uw pensioenaanvraag , bekijken we de hoogte van uw opgebouwde pensioen.

Afkoop bij pensioen van maximaal € 497,27

Als u minder opbouwde dan de zogenaamde afkoopgrens (€ 497,27 in 2020), dan doen wij u een voorstel voor afkoop. U beslist zelf of u hier gebruik van maakt. Kiest u voor afkoop, dan betalen wij u het voorgestelde bedrag in één keer uit.

Afkoop is alleen mogelijk als u met pensioen gaat en minder dan € 497,27 (2020) opbouwde. U hoeft niets te doen. Wij sturen u een voorstel.

Voorkom dat u minder huurtoeslag krijgt

Ontvangt u huurtoeslag? Dan kunt u in sommige gevallen aan de Belastingdienst vragen om het afkoopbedrag niet mee te nemen in de bepaling van de hoogte van uw huurtoeslag. Hiervoor gebruikt u het formulier Verzoek bijzondere situatie huurtoeslag.

Wilt u hulp?

Neem contact met ons op. We helpen u graag verder!