Veelgestelde vragen van gepensioneerden

Antwoorden op veelgestelde vragen

Terug naar het overzicht
 • Ik heb pensioen aangevraagd. Wanneer weet ik hoeveel ik maandelijks krijg?

  Zes maanden voor uw pensioendatum ontvangt u van ons een brief. In deze brief staat een indicatie van de hoogte van uw pensioen en de keuzemogelijkheden. Als alle gegevens 1 maand voor uw pensioendatum volledig en correct zijn geretourneerd, ontvangt u uw pensioen in de eerste maand van uw pensionering. Heeft u gebruik gemaakt van keuzemogelijkheden? Dan ontvangt u in de maand van uitkering een definitieve pensioentoekenning.

  Op uw bankafschrift ziet u iedere maand een specificatie van uw pensioenuitkering.

 • Wanneer betalen jullie mijn pensioen?

  De datum waarop uw pensioen precies op uw rekening staat, is afhankelijk van uw bank. Wij betalen uw pensioen in 2020 op:

  • 23 januari
  • 21 februari
  • 23 maart
  • 23 april
  • 22 mei
  • 23 juni
  • 23 juli
  • 21 augustus
  • 23 september
  • 23 oktober
  • 23 november
  • 21 december
 • Is de loonheffingskorting van toepassing op mijn pensioenuitkering?

  Het pensioenfonds past de loonheffingskorting alleen toe als u hierom vraagt. U laat ons dit weten door een loonbelastingverklaring in te vullen. U vindt deze verklaring op de website van de  Belastingdienst . Kijk hiervoor bij  Programma's  en  formulieren/Model opgaaf  gegevens voor de loonheffingen. Het is het voordeligst om de loonheffingskorting op het hoogste inkomen toe te passen. Als u ouderdomspensioen en AOW krijgt, is uw AOW meestal het hoogste inkomen. Is uw pensioen het hoogste inkomen? Vul dan de loonbelastingverklaring in die u bij uw pensioenaanvraag krijgt.

 • Wanneer krijg ik een nieuwe jaaropgave?

  Ieder jaar vóór 1 maart krijgt u van ons een jaaropgave. De gegevens daarop hebt u nodig voor uw belastingaangifte. Hebt u de laatste jaaropgave nog niet gekregen of wilt u een kopie van een eerdere jaaropgave? Neem dan  contact met ons op.

 • Mag ik bijverdienen naast mijn pensioen?

  Als u op de standaardleeftijd (68 jaar) met pensioen gaat, mag u bijverdienen naast uw pensioen. Houdt u er wel rekening mee dat er op fiscaal gebied wat kan veranderen. Lees ook meer over uw  AOW-uitkering .

 • Wat is er geregeld als ik overlijd?

  Als u overlijdt, neemt VLEP in de meeste gevallen zelf contact op met uw  nabestaanden . We gaan daarbij uit van de naam die op uw pensioenoverzicht (UPO) bij 'partner' staat.

 • Wanneer krijg ik mijn pensioenuitkering?

  We maken uw  pensioenuitkering  maandelijks rond de 23ste naar u over. Per bank kan er verschil zijn in de datum waarop het pensioen op uw rekening staat. Feestdagen kunnen voor vertraging zorgen.