Nieuw pensioenstelsel

Nieuwe regels voor pensioen

De regels werkten jaren goed, maar dat is aan het veranderen. Daarom hebben de organisaties van werkgevers en werknemers en de overheid nieuwe regels gemaakt. Uw pensioen bij Pensioenfonds VLEP gaat daarom veranderen. U leest hier alles over de nieuwe regels voor pensioenen.

Waarom zijn er nieuwe regels nodig

Pensioen sluit beter aan bij onze maatschappij en arbeidsmarkt

We werken anders dan vroeger. We wisselen namelijk vaker van baan of starten een eigen bedrijf. De nieuwe regels voor pensioen sluiten beter aan op deze veranderingen.

Uw pensioen gaat meebewegen met de economie

Gaat het goed met de economie? Dan zal uw pensioen sneller stijgen. Maar als het minder goed gaat met de economie, gaat uw pensioen ook sneller omlaag. Door een reserve wordt dit zoveel mogelijk voorkomen.

Pensioen wordt duidelijker en persoonlijker

Het is voor veel mensen niet duidelijk hoeveel pensioen ze nu opbouwen. Straks ziet u beter hoeveel premie u en uw werkgever opzijzetten voor uw pensioen. En hoeveel vermogen er in uw persoonlijke pensioenpot zit. Deze regeling heet de premieregeling.

 

Nieuwe regels voor pensioen: waarom nieuwe regels?

Wat betekenen de nieuwe regels voor u