Pensioenadministratie

Looncontrole

Gedurende het gehele jaar voert Pensioenfonds VLEP looncontroles uit bij werkgevers, waarbij we nagaan of de opgegeven loongegevens juist en volledig zijn. Het doorgeven van de juiste loongegevens is namelijk van belang voor het vaststellen van de premie voor de deelnemers.

Werkgevers krijgen een verzoek om loongegevens aan te leveren via een beveiligde omgeving, of we komen langs om ter plaatse looncontroles uit te voeren.