Pensioenadministratie

Premiebetaling

Voor de pensioenopbouw van uw werknemers betaalt u premie aan ons. Hiervoor sturen wij u maandelijks rond de 15e een afrekennota. De afrekennota is gebaseerd op de door u aangeleverde gegevens van de betreffende maand of periode. Oók als u vier-wekelijks loongegevens bij ons aanlevert sturen wij u iedere maand een nota. In december krijgt u dan een nota over periode 12 en 13. U vindt de nota’s én de specificaties in Mijn Pensioenadministratie.

Automatische incasso

Voorkom te late betaling en verhoging van het notabedrag. En help ons kosten te besparen. Geef toestemming voor een automatische incasso. Gebruik hiervoor het machtigingsformulier.