Pensioenadministratie

Werknemers aan- of afmelden

Uw werknemers bouwen pensioen op bij VLEP. U betaalt daar samen met uw werknemer premie voor.
Laat ons weten wie er bij u in dienst is. Dan kunnen wij het juiste bedrag berekenen dat u voor al uw werknemers samen aan premie moet afdragen. U levert hiervoor alle gegevens over hun jaarsalaris bij ons aan.

Levert u deze gegevens aan via de pensioenaangifte, dan herhaalt u dit elke maand of elke 4 weken, afhankelijk van de periode die u hiervoor heeft gekozen. 

Levert u deze gegevens aan via Mijn Pensioenadministratie, dan geldt dat door het jaar heen enkel een wijziging van het parttime percentage bij oproepkrachten doorgegeven moet worden en eventuele salarisdalingen wegens demotie. 

Werknemers aanmelden

Een nieuwe werknemer meldt u binnen 1 maand na indiensttreding aan. U meldt alle werknemers bij ons aan. Ook als ze tijdelijk bij u in dienst zijn of als ze parttime werken. Alleen uitzendkrachten en stagiaires hoeft u niet aan te melden.
Alleen als u zich aan deze termijn houdt kunnen wij uw werknemer binnen 3 maanden na indiensttreding een welkomstbrief sturen met informatie over de pensioenregeling. Het is wettelijk verplicht deze brief binnen 3 maanden te sturen.

Werknemers afmelden

Een werknemer die uit dienst gaat, meldt u binnen 1 maand af. U hoeft voor die werknemer dan geen premie meer te betalen. Gaat de werknemer werken bij een ander bedrijf dat is aangesloten bij ons pensioenfonds? Dan bouwt hij via zijn nieuwe werkgever verder aan zijn pensioen bij ons fonds.

U wilt werknemers aan- of afmelden

U kunt op 2 manieren uw werknemers aan- of afmelden en andere gegevens aanleveren:
1. via Uniforme Pensioenaangifte
2. Via Mijn Pensioenadministratie