Aansluiten bij het fonds

Verplichtstelling

Werkgevers- en werknemersorganisaties binnen vlees-, vleeswaren-, gemaksvoeding- en pluimveevleesindustrie hebben afspraken gemaakt over 1 pensioenregeling voor de hele bedrijfstak.

Neemt u verplicht deel?

De pensioenregeling is verplicht voor de hele bedrijfstak. De regels hiervoor zijn vastgelegd in de verplichtstelling. Valt uw bedrijf onder de verplichtstelling? Dan moet u zich aansluiten bij ons fonds.

Wat moet u verder weten?

  • Vrijstelling
    In bepaalde gevallen kunt u vrijstelling van de verplichtstelling vragen. De voorwaarden hiervoor staan in het Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000.
  • Vrijwillig aansluiten
    Als uw bedrijf verwant is met de vlees-, vleeswaren-, gemaksvoeding- en pluimveevleesindustrie, kunt u zich onder bepaalde voorwaarden vrijwillig aansluiten bij het bedrijfstakpensioenfonds. Uw bedrijf mag dan niet onder de werkingssfeer van een ander bedrijfstakpensioenfonds vallen. Neem voor meer informatie contact op met ons op.