Wijzigingen doorgeven

Geen personeel meer

U hebt tijdelijk of definitief geen personeel meer in dienst. Wat moet u met het pensioenfonds regelen?

Tijdelijk geen personeel?

U hebt een loonheffingennummer bij de Belastingdienst, maar tijdelijk geen personeel.

  • Loongegevens aanleveren
    Meld uw personeel uit dienst. Hiervoor levert u al uw loon- en dienstverbandgegevens aan via pensioenaangifte.
  • Verklaring invullen
    Vul het formulier in dat op de pagina Downloads van deze website staat en stuur dit naar ons. 

Na ontvangst van het formulier wordt in de eerstvolgende premienota een afrekening gemaakt. In verband met de overgang naar AZL per 1 januari 2018 is dit helaas pas mogelijk vanaf 2019.

Krijgt u in een volgend jaar wel weer personeel? Uw registratie bij ons loopt nog. Lever alleen de loon- en dienstverbandgegevens bij ons aan.