Pensioenadministratie

Pensioenaangifte

Voor het aanleveren van loon- en dienstverbandgegevens maakt u gebruik van pensioenaangifte (UPA). Via UPA levert uw salarispakket volautomatisch salarisgegevens bij ons aan.

Wat moet u doen?

 • U doet iedere maand of iedere vier weken pensioenaangifte via UPA. Uw pensioenaangifte gaat gelijk op met de loonbetalingen aan uw werknemers en de loonaangifte bij de Belastingdienst. Verandert de frequentie hiervan? Neem dan contact met ons op. U kunt de aanleverfrequentie alleen vóór het begin van een kalenderjaar aanpassen.
 • U geeft ons het pensioengevend loon Op basis hiervan bepalen wij uw premie en ontvangt u een premienota.
 • Doet u voor het eerst aangifte naar het pensioenfonds via uw salarispakket? Uw salarispakket moet geschikt zijn voor UPA. Lees de instructies van uw softwareleverancier. Van ons ontving u een leveranciersnummer. Niet ontvangen? Neem contact met ons op.

Wat moet u verder weten?

 • Na het insturen van een aangifte krijgt u van ons binnen 24 uur bericht:
  • Bij een juiste pensioenaangifte krijgt u hierop een akkoord. 
  • Bij een onjuiste pensioenaangifte krijgt u een e-mail met de bevindingen.
 • Het is belangrijk dat u de aangifte op tijd stuurt. Wij kunnen u dan ook een juiste nota sturen.
 • Ontvangen wij de pensioenaangifte te laat of ontbreken er loongegevens? Dan ontvangt u een nota gebaseerd op de beschikbare gegevens. Als wij later extra gegevens ontvangen wordt dit verwerkt bij de eerstvolgende factuur.
 • Gebruikt u de UPA al voor een ander fonds waarvoor AZL de uitvoerder is? Dan verandert uw leveranciersnummer meestal niet.
 • Vraagt uw salarispakket om een gebruikersnaam en wachtwoord? Dan heeft u een CGI-inzendaccount. Uw gebruikersnaam en wachtwoord kunt u bij CGI (opnieuw) aanvragen (gpa.support.nl@cgi.com).