Pensioenadministratie

Pensioengevende looncomponenten

Uw werknemers bouwen pensioen op over hun salaris. Sommige looncomponenten en toeslagen tellen mee voor de pensioenopbouw. Hieronder ziet u welke dat wel en niet zijn. Sommige looncomponenten zijn in sommige gevallen pensioengevend.

De volgende toeslagen zijn pensioengevend:

 • inconveniëntentoeslag
 • vaste eindejaarsgratificaties (vaak 2 of 3%)
 • vakantiegeld
 • koude toeslagen (voor het werken in vriesruimten)
 • buitentoeslagen
 • provisie/overwerk van voorgaande boekjaar mits structureel van aard.

NIET pensioengevend zijn:

 • cao-verhogingen gedurende het jaar
 • EHBO-toeslagen
 • reiskosten- en onkostenvergoedingen
 • uitbeentoeslagen of andere prestatietoeslagen

SOMS pensioengevend zijn:

 • Matrixtoeslagen: hiervoor geldt dat als dit de matrix is van verschoven uren, dan vallen deze onder het pensioengevende loon.
 • Functietoeslagen zijn alleen pensioengevend als zij een structureel karakter hebben.

Lees meer over de pensioenaangifte