Hoe zeker is uw pensioen?

uitkeringszekerheid_risico.png

Uw pensioen is niet zeker. Misschien kan uw pensioen niet meegroeien met de prijzen. U loopt namelijk risico met uw pensioen. Bijvoorbeeld:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.

Hier leest u meer over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad. Als die slecht zijn, kan uw pensioen lager worden.

waardevast.png  

Wij proberen uw pensioen elk jaar te laten meegroeien met de prijzen. Dit heet toeslagverlening. Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is. De afgelopen 5 jaar verhoogden wij de pensioenen voor deelnemers niet: 

jaar verhoging van uw pensioen prijsstijging verlaging van uw pensioen
2021 o% 3,3% 0%
2020 0% 1,7% 0%
2019 0% 1,7% 0%
2018 0% 1,3% 0%
2017 0% 0,4% 0%
2016 0% 0,4% 0%
2015 0% 0,7% 0%
2014 0% 0,9% 0%

*Tot en met 2015 was de ambitie voor deelnemers gelijk aan de loonstijging.

tekort.png

We hebben een tekort. Daarom maakten we een herstelplan. In 2013 verlaagden wij de pensioenen met 7%. De afgelopen jaren hoefden wij de pensioenen niet te verlagen.