Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Uw partner en kinderen krijgen een pensioen als u overlijdt

partner_en_wezenpensioen_opbouw.png

U bouwt bij ons ook partnerpensioen en wezenpensioen op. Overlijdt u? Dan geldt dit. 


Uw partner krijgt partnerpensioen zolang hij of zij leeft 
Dit is 70% van het ouderdomspensioen dat u zou krijgen als u tot uw pensionering bij ons pensioen zou opbouwen. 

Overlijdt u ná uw pensionering? Dan krijgt uw partner óók 70% van uw ouderdomspensioen. Maar alleen als u tot uw pensionering in onze branche werkte. Stopt u eerder met werken? Of gaat u in een andere branche werken? Dan krijgt uw partner alleen het partnerpensioen dat u tot dat moment opbouwde. 

Als u een ex-partner heeft, kan dit anders zijn
Bent u gescheiden? Dan heeft uw ex-partner na uw overlijden misschien recht op een deel van het partnerpensioen. Namelijk het deel dat u opbouwde tot u uit elkaar ging. Dit heet bijzonder partnerpensioen. We trekken dit af van het partnerpensioen van uw nieuwe partner. Die krijgt dan een lager partnerpensioen als u overlijdt. Maakte u andere afspraken met uw ex-partner? Dan geldt dit niet. 

Uw partner krijgt misschien ook een tijdelijk partnerpensioen
Overlijdt u als u nog bij uw werkgever werkt? Dan krijgt uw partner ook een pensioen tot zijn of haar AOW ingaat. Uw partner betaalt tot die AOW waarschijnlijk hogere premies en sociale lasten. Daarom krijgt hij of zij tijdelijk extra pensioen. Dit is 30% van het ouderdomspensioen dat u bij ons tot uw pensioendatum zou opbouwen. 
Overlijdt u nadat uw pensioen is ingegaan? Dan is het tijdelijk partnerpensioen 30% van uw ingegaan ouderdomspensioen. Let op: Is uw partner na de ingang van uw pensioen uw partner geworden? Dan heeft hij of zij geen recht op dit extra pensioen. 

Uw partner is voor ons…

 • de persoon met wie u getrouwd bent of geregistreerd partners bent;
 • de persoon met wie u minstens 6 maanden samenwoont op 1 adres. U stuurt ons als bewijs een uittreksel uit het bevolkingsregister. Deze persoon is niet 1 van uw ouders of kinderen.

Woont u samen? Dan geldt dit ook:

 • U heeft een samenlevingsovereenkomst. Die sloot u minstens 6 maanden voor uw overlijden af bij een notaris.
 • U sprak daarin af dat u samen zorgt voor een huis en voor elkaar.
 • U sprak ook af dat uw partner pensioen krijgt als u overlijdt.
 • U heeft uw partner bij ons aangemeld.

U vindt alle voorwaarden op vlep.nl. Via Contact kunt u uw partner aanmelden. 

Uw partner krijgt misschien ook een Anw-uitkering van de overheid
Overlijdt u? Dan krijgt uw partner een uitkering van de overheid. Dit staat in de Algemene Nabestaandenwet (Anw). U vindt alle informatie op svb.nl. Bijvoorbeeld over de voorwaarden:

 • Uw partner zorgt voor een kind jonger dan 18 jaar, of
 • Uw partner is voor een deel arbeidsongeschikt.

U kunt de uitkering voor uw partner zelf aanvullen
Wilt u er zeker van zijn dat uw partner extra geld krijgt als u overlijdt? Sluit dan zelf een Anw-hiaatverzekering af. Uw partner krijgt dan altijd een extra uitkering naast het pensioen. Ook als de overheid géén Anw-uitkering betaalt. Vraag uw verzekeraar of financieel adviseur om meer informatie. 

Uw kinderen krijgen wezenpensioen tot hun 18e jaar
Studeren zij? Dan krijgen zij pensioen tot hun 27e. Dit is voor elk kind 14% van het ouderdomspensioen. Overlijdt ook de andere ouder? Dan verdubbelen wij het wezenpensioen. 

Het gaat om het ouderdomspensioen dat u zou krijgen als u tot uw pensionering bij ons pensioen zou opbouwen. Gaat u bij een andere werkgever werken? Dan krijgen uw kinderen alleen wezenpensioen over het pensioen dat u opbouwde tot u uit dienst ging. 

Uw kind is voor ons…

 • uw eigen kind.
 • uw stief- of pleegkind. U onderhoudt dit kind en voedt het op als uw eigen kind.

Meer informatie

U vindt alle voorwaarden in ons pensioenreglement in laag 3 op de pagina Downloads. Uw pensioenbedragen staan op uw Uniform Pensioenoverzicht. Maar ook bij Mijn Pensioencijfers en op mijnpensioenoverzicht.nl. Bent u arbeidsongeschikt of uit dienst? Dan kunt u geen gebruik maken van Mijn Pensioencijfers.

 

reglement.png

Pensioenreglement

Wilt u precies weten wat de regels zijn? Bekijk dan laag 3 voor: 

 • ons pensioenreglement met álle regels voor uw pensioen 
 • de afspraken voor een goed bestuur 
 • onze financiële situatie en de kosten van uw pensioen. 

Leest u het reglement liever op papier? U vraagt dit makkelijk en snel aan bij Contact. U kunt ook uw werkgever vragen om meer uitleg over uw pensioen.