Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Pensioen bij arbeidsongeschiktheid

arbeidsongeschiktheidspensioen.png 

Als u ziek wordt, betaalt uw werkgever uw salaris door. U blijft dus ook pensioen opbouwen. Bent u langer dan 2 jaar ziek? Dan bent u arbeidsongeschikt. 

Als u minstens 35% arbeidsongeschikt bent, blijft u toch pensioen opbouwen 
U betaalt daarvoor dan geen premie meer. Ons pensioenfonds betaalt uw premie. Dit geldt alleen voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent. 

Werkt u nog voor een deel? Dan blijft u voor dat deel op de normale manier pensioen opbouwen. U en uw werkgever betalen samen de premie. 

Zo werkt het 
In dit schema leest u hoeveel pensioen u blijft opbouwen op onze kosten. Voor uw arbeidsongeschiktheid kijken we naar de regels van het UWV: 

U bent arbeidsongeschikt voor: U blijft dan pensioen opbouwen voor:
 0 tot 35% 0%
 35 tot 45% 40%
 45 tot 65%  50%
65 tot 100% 100%


Dit geldt als u een WIA-uitkering krijgt van de overheid. U leest meer op uwv.nl

Alle regels vindt u in ons pensioenreglement in laag 3. Bijvoorbeeld wat u krijgt als er iets verandert in uw arbeidsongeschiktheid. 

U hoeft niets te doen
Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgen wij uw gegevens door van het UWV. Verandert er iets? Dan horen wij dit ook van het UWV.

reglement.png

Pensioenreglement

Wilt u precies weten wat de regels zijn? Bekijk dan laag 3 voor: 

  • ons pensioenreglement met álle regels voor uw pensioen 
  • de afspraken voor een goed bestuur 
  • onze financiële situatie en de kosten van uw pensioen. 

Leest u het reglement liever op papier? U vraagt dit makkelijk en snel aan bij Contact. U kunt ook uw werkgever vragen om meer uitleg over uw pensioen.