Hoe bouwt u pensioen op?

A. Algemene Ouderdomswet (AOW)

drie_pijlers.png

De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid, voor iedereen die tussen de leeftijd van 15 jaar en de ingangsleeftijd van de AOW in Nederland heeft gewoond of gewerkt. De leeftijd waarop de AOW ingaat is niet meer voor iedereen gelijk. Kijk op de website van de Sociale Verzekeringsbank  voor uw AOW-leeftijd.

De AOW-bedragen worden jaarlijks aangepast. Kijk voor de bedragen en voor verdere informatie over de AOW op  www.svb.nl.

Let op:  hebt u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen.

reglement.png

Meer weten over...

... uw pensioen bij ons? Ga naar laag 3. U vindt ook veel informatie en antwoorden op de website. 
... uw eigen pensioenbedragen? Kijk bij Mijn Pensioencijfers
... uw totale pensioen? Kijk op mijnpensioenoverzicht.nl.