Verhoging van pensioenen

Pensioen verhogen

Pensioen verhogen

Wij proberen ieder jaar om de pensioenen te verhogen. Elk jaar beoordelen we of een verhoging mogelijk is. Of en hoeveel we kunnen verhogen hangt af van onze financiële situatie en de inflatie.

Wanneer kan VLEP de pensioenen verhogen

Of en hoeveel VLEP de pensioenen kan verhogen hangt af van onze financiële situatie en de inflatiecijfers van dat jaar.

  • Onze beleidsdekkingsgraad moet minimaal 105% zijn.
  • Wij kijken naar de prijsstijging van de maand oktober van een jaar ten opzichte van de maand oktober van het jaar daarvoor. Deze cijfers krijgen wij van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
  • Er is een maximum voor verhogen. Dit is onze indexatieambitie. Is de prijsstijging 1,5%? Dan stijgt u pensioen in dat jaar met maximaal 1,5%.

Verhoging pensioen op 1 januari 2024

VLEP verhoogt de pensioenen op 1 januari 2024 met 3,5%. De verhoging geldt voor iedereen die pensioen ontvangt, pensioen opbouwt en pensioen heeft opgebouwd bij ons fonds. Lees meer over de verhoging per 1 januari 2024.

Omdat onze beleidsdekkingsgraad hoog genoeg is mogen wij de pensioenen verhogen. De verhoging is gelijk aan de prijsstijging van oktober 2023 ten opzichte van een jaar eerder. Deze prijsstijging was 3,5%. We hebben bij het vaststellen van de prijsstijging rekening gehouden met de wijziging in de manier waarop het CBS de prijsstijging berekent. De gemiddelde prijsstijging die het CBS berekend heeft, is namelijk -2,0%. Dit betekent dat we de pensioenen eigenlijk niet kunnen verhogen. Maar omdat het CBS de manier van berekenen heeft gewijzigd tussen oktober 2022 en oktober 2023 lijkt de prijsstijging lager dan daadwerkelijk het geval was. Daarom hebben we besloten om de prijsstijging te berekenen alsof de nieuwe manier van berekenen al in oktober 2022 gebruikt werd.

Daardoor kunnen we de gemiddelde prijzen van oktober 2022 en oktober 2023 beter met elkaar vergelijken. Het resultaat daarvan is een prijsstijging van 3,5%.