De pensioenregeling

Verhoging van pensioenen

Ons pensioenfonds probeert uw pensioen elk jaar te verhogen.

Uw pensioen groeit mee met de prijzen. Hiervoor kijken we naar de stijging van de prijzen in het vorige jaar. We besluiten elk jaar of we uw pensioen verhogen. Dat kan alleen als onze financiële situatie goed genoeg is. 

Uw pensioen wordt dus meer waard als dit kan. Er is wel elk jaar een maximum. Dit heet onze ambitie. Onze ambitie is de prijsstijging. Is de prijsstijging 1,5%? Dan stijgt uw pensioen in dat jaar maximaal met 1,5%. 

Onze financiële situatie was de afgelopen tijd niet goed. Daarom konden we uw pensioen niet verhogen. En moesten we uw pensioen soms helaas verlagen. We doen dit alleen als het niet anders kan.

De laatste 10 jaar veranderden wij de pensioenen zo

U ziet ook of de stijging van de prijzen is goedgemaakt als uw pensioen omhoog ging. En of wij onze ambitie hebben waar gemaakt. 

jaar verhoging van uw pensioen: deelnemer* of gewezen deelnemer/pensioengerechtigde  prijsstijging onze ambitie loon-* of prijsstijging verlaging van uw pensioen
2020 0% 1,7% 1,7% 0%
2019 0% 1,7% 1,7% 0%
2018 0% 1,3% 1,3% 0%
2017 0% 0,4% 0,4% 0%
2016 0% 0,4% 0,4% 0%
2015 0% 0,7% 2,45% of 0,7% 0%
2014 0% 0,9% 1,39% of 0,9% 0%
2013 0% 2,0% 2,01% of 2,0% 7%
2012 0% 2,3% 1,44% of 2,3% 0%
2011 0% 1,4% 1,1% of 1,4% 0%
2010 0% 0,4% 1,32% of 0,4% 0%
2009 0% 2,5% 3,39% of 2,5% 0%
2008 2,53% of 1,48% 1,5% 2,53% of 1,5% 0%

* Tot en met 2015 was de ambitie voor deelnemers gelijk aan de loonstijging. 

De komende jaren kunnen wij uw pensioen waarschijnlijk niet of niet helemaal verhogen. Of moeten wij uw pensioen misschien verlagen.