Nieuws

Gemiddelde dekkingsgraad en actuele dekkingsgraad stijgen licht

In april steeg de  actuele dekkingsgraad  van 98% naar 98,9%.
De gemiddelde dekkingsgraad van de laatste 12 maanden noemen we de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad steeg van 99,0% naar 99,2%.

Wat betekent een beleidsdekkingsgraad van 99,2% voor mijn pensioen?
Doordat de beleidsdekkingsgraad nog steeds lager dan 100% is, mogen we nog niet meewerken aan waardeoverdrachten. Uw waardeoverdracht aanvragen kan wel, we nemen contact met u op, zodra de beleidsdekkingsgraad 100% of hoger is. Totdat we een beleidsdekkingsgraad van minimaal 110% hebben, mogen we de pensioenen niet verhogen.

Vernieuwd herstelplan, verlaging in de toekomst nog niet uit te sluiten
Eind 2017 was onze beleidsdekkingsgraad 97,8% en daarom moesten wij ons herstelplan vernieuwen. Het herstelplan is een nogal technisch overzicht waarin u ziet hoe de beleidsdekkingsgraad de komende 10 jaar stijgt bij onze huidige opbouw- en premiepercentages en de voorgeschreven ontwikkeling van de rente en aandelenkoersen. In het herstelplan ziet u dat wij verwachten dat onze dekkingsgraad de komende jaren blijft stijgen. Als de dekkingsgraad niet stijgt, of zelfs daalt, kan het zijn dat wij verplicht worden maatregelen te nemen, zoals het verlagen van de pensioenen. Lees hier meer.