Nieuws

Actuele dekkingsgraad daalt, gemiddelde dekkingsgraad stijgt licht

In maart zorgde een daling van de rente en tegenvallende resultaten op de aandelenbeurzen bij bijna alle pensioenfondsen voor een daling van de actuele dekkingsgraad. Helaas ook bij ons. De dekkingsgraad daalde in maart van 101,5% naar 98 , 0 %.

De gemiddelde de dekkingsgraad van de laatste 12 maanden noemen we de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad steeg van 98,9% naar 9 9,0 %.

Wat betekent dit voor uw pensioen?

De beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds is te laag. We mogen uw pensioen daarom niet verhogen. In ons herstelplan staat welke maatregelen we kunnen nemen als de dekkingsgraad te laag blijft.