Nieuws

Jaarlijks pensioenoverzicht in ‘een map’ of toch eerst iets doen?

In mei ontving u uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2017. Hierin ziet u de hoogte van het pensioen dat u heeft opgebouwd tot en met 31 december 2017 en hoeveel pensioen u krijgt als uw situatie ongewijzigd blijft totdat u met pensioen gaat.

Controleer uw gegevens

Op het UPO staat het ‘salaris dat meetelt voor uw pensioen’. Dat is het salaris dat uw werkgever aan ons heeft doorgegeven. Controleer of dat klopt. Ook ziet u ‘het salaris waarover u pensioen opbouwt’. Dat bedrag is lager. In de wet is geregeld dat wij er rekening mee moeten houden dat u later ook AOW ontvangt en dat u dus niet over uw volledige salaris pensioen opbouwt.

Totaaloverzicht pensioen en AOW

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl staat een totaaloverzicht van het pensioen dat u via uw (eerdere) werkgever(s) heeft opgebouwd en uw AOW. Ook ziet u een inschatting van de hoogte van uw netto inkomen na pensioneren.

Let op: fout jaartal op de laatste pagina van het UPO

Op de laatste pagina van het UPO staat uw Factor A. Dat bedrag heeft u nodig als u wilt berekenen of u, fiscaal gezien, nog zelf mag sparen voor extra pensioen. Op uw UPO staat ‘Factor A 2016’. Het bedrag dat er achter staat klopt, maar het jaartal 2016 is onjuist. Daar moet 2017 staan.