De pensioenregeling

Wezenpensioen

Overlijdt u? Dan hebben uw kinderen recht op wezenpensioen.

We stellen daarbij wel voorwaarden

Wij rekenen uit hoeveel pensioen u had gekregen als u 68 was geworden. Uw kinderen krijgen daar ongeveer 14% van. Hebt u vroeger pensioen bij ons opgebouwd? Maar hebt u als u dood gaat een baan in een andere sector? Dan krijgen uw kinderen ongeveer 14% van het geld dat u bij ons opbouwde. 

Zijn beide ouders overleden? Dan krijgt uw kind dubbel zoveel geld, namelijk ongeveer 28%. Op uw pensioenoverzicht staan alle bedragen. 

Hebt u vóór 2014 pensioen opgebouwd? Dan gaan we bij dat pensioen uit van een pensioenleeftijd van 65 jaar. Bij het pensioen van na 1 januari gaan we uit van 68 jaar. Dat geldt ook voor het wezenpensioen. Op uw jaarlijkse pensioenoverzicht staan alle bedragen.