De pensioenregeling

Excedentregeling

Verdient u meer dan € 73.729 en minder dan € 128.810 per jaar? Dan kunt u over dit deel van uw salaris extra pensioen opbouwen.

Uw werkgever moet dan wel meedoen aan een speciale regeling. Dit heet de Excedentregeling. De Excedentregeling kan door een onderneming vrijwillig worden afgesloten.

Alle deelnemers, waarvan de onderneming een Excedentregeling heeft, worden aangemeld voor de Excedentregeling. Echter kan de werknemer afzien van de Excedentregeling. De werknemer dient daartoe binnen één maand na datum waarop de Excedentregeling zou zijn ingegaan een door hem en zijn eventuele partner ondertekende afstandsverklaring aan de werkgever af te geven. Werkgever dient de afstandsverklaring vervolgens per ommegaande aan het fonds te overleggen. De Excedentregeling is alleen een keuze voor werknemers van ondernemingen die de Excedentregeling hebben afgesloten.

Uw werkgever kan u vertellen of hij hieraan meedoet en informeert u als u aan de voorwaarde voor deelname aan de Excedentregeling voldoet. Wilt u meer weten? Raadpleeg de Pensioen 1-2-3 van de Excedentregeling, op de pagina Downloads