De pensioenregeling

Wij zijn VLEP, Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees. Werkt u in de vleessector? Dan bouwt u pensioen op bij VLEP.

Onze pensioenregeling is een middelloonregeling. We berekenen uw pensioen over het loon dat u gemiddeld hebt verdiend toen u in onze sector werkte. De pensioenregeling bestaat uit ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen.

Voor uw pensioen betaalt u samen met uw baas maandelijks een premie

Uw baas houdt uw deel van de premie in op uw loon. VLEP beheert alle premies. Als u met pensioen gaat, krijgt u van VLEP een pensioenuitkering.

Verhogingen met een toeslag

Het bestuur van VLEP bekijkt jaarlijks of de opgebouwde en ingegane pensioenen kunnen worden verhoogd met een toeslag.

Alle regels voor uw pensioen

U vindt alle regels voor uw pensioen in het pensioenreglement.

Wat moet u verder weten?

  • Bovengrens
    U bouwt pensioen op over uw salaris tot een bepaald maximum. In 2024 is dit € 79.252.
  • Prepensioen
    Bent u na 1950 geboren? En werkt of werkte u in de vlees-, vleeswaren-, gemaksvoeding- of pluimveevleesindustrie? Dan hebt u misschien nog recht op prepensioen.
  • Excedentregeling
    Verdient u meer dan € 79.252 en minder dan € 137.800 per jaar? Dan kunt u over dit deel van uw salaris extra pensioen opbouwen. Uw baas moet dan wel meedoen met de excedentregeling.