Nieuws

Dekkingsgraad november 2021

De actuele dekkingsgraad daalde in november opnieuw licht. Van 97,6% naar 96,3%. De gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden, de beleidsdekkingsgraad, steeg met 0,6% naar 95,4%.

Ondanks goede beleggingsresultaten een lichte daling van de dekkingsgraad

Onze beleggingsrendementen waren ook in november opnieuw goed. Helaas konden onze goede beleggingsrendementen de gedaalde premie niet voldoende compenseren. Doordat de rente in november iets daalde, daalde onze dekkingsgraad ook iets. Pensioenfondsen moeten steeds uitrekenen hoeveel geld ze nú al in kas moeten hebben voor de pensioenen die ze later moeten uitbetalen. Hoe lager de rente, des te meer geld pensioenfondsen nú al in kas moeten hebben.

Dat weten we op 31 december 2021. Want dat is afhankelijk van onze dekkingsgraad op die datum. Die moet dan minstens 90% zijn om een verlaging van de pensioenen in 2022 te voorkomen. Gelukkig is de dekkingsgraad al sinds begin dit jaar hoger dan 90%. Als dit zo blijft, is een verlaging niet nodig.

Waarom is de financiële situatie van VLEP slechter dan die van andere pensioenfondsen?

Elk pensioenfonds heeft zijn eigen specifieke kenmerken. Pensioenfondsen maken verschillende keuzes die invloed hebben op de dekkingsgraad. Zoals een beleggingsbeleid dat past bij de eigen doelstellingen, de (gemiddelde) leeftijd van deelnemers en de risicobereidheid. Ook de hoogte van de premie en de pensioenopbouw hebben invloed op de dekkingsgraad.

VLEP heeft in goede tijden minder grote buffers opgebouwd dan veel andere pensioenfondsen. Wij vinden het opbouwen van uw pensioen namelijk belangrijker dan hoge buffers. De belangrijkste reden dat pensioenfondsen in de problemen zijn gekomen, is de lage rente. Alle pensioenfondsen hebben daar last van. Maar doordat VLEP minder hoge buffers had, staat VLEP er nu slechter voor dan veel andere pensioenfondsen.

Lees meer op de webpagina financiële situatie.