Nieuws

Ook Vlees- en pluimveewerknemers in dienst van een buitenlands uitzendbureau bouwen pensioen op bij VLEP

Alle werknemers die werkzaam zijn in de sector Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding of Pluimveevlees bouwen pensioen op bij VLEP. Dat geldt óók voor werknemers, werkzaam in de sector Vlees en Pluimvee, die niet afkomstig zijn uit Nederland en/of in dienst zijn van een buitenlands uitzendbureau. Zo oordeelde een rechter onlangs, om concurrentie tussen werkgevers te voorkomen.

VLEP in hoger beroep in het gelijk gesteld

Op 30 november 2021 heeft de rechtbank Arnhem-Leeuwarden, pensioenfonds VLEP in hoger beroep in het gelijk gesteld in een aantal rechtszaken die door buitenlandse uitzendbureaus tegen pensioenfonds VLEP zijn aangespannen. Deze buitenlandse uitzendbureaus zenden personeel uit in de Nederlandse Vleesverwerkende Industrie en waren van mening dat zij hun personeel niet aan hoefde te melden bij pensioenfonds VLEP.

Werkgevers die samenwerken met buitenlandse uitzendbureaus dienen erop toe te zien dat premies worden betaald

VLEP stuurt alle aangesloten werkgevers in de Vlees- en Pluimvee sector, een brief waarin een beroep gedaan wordt op de verantwoordelijkheid van Nederlandse werkgevers. Hen wordt gevraagd om bij samenwerking met buitenlandse uitzendbureaus er actief op toe te zien dat hun werknemers bij pensioenfonds VLEP aangemeld worden en de premies tijdig worden betaald.

Lees meer:
- Brief aan werkgevers in Vlees- en Pluimveesector
- Uitspraak in hoger beroep d.d. 30 november 2021 – zaak 1
- Uitspraak in hoger beroep d.d. 30 november 2021 – zaak 2
- Uitspraak in hoger beroep d.d. 30 november 2021 – zaak 3
- Uitspraak in hoger beroep d.d. 30 november 2021 – zaak 4