Nieuws

Premiepercentages 2022 in drie sectoren omhoog

Het opbouwpercentage daalt in alle sectoren.

Sociale partners in de sectoren vleeswaren, gemaksvoeding en pluimveevlees hebben besloten de pensioenpremie te verhogen in 2022. De premie voor de sector Vlees blijft gelijk. De extra pensioenopbouw die in 2021 met terugwerkende kracht mogelijk was, geldt slechts voor één jaar. Daarom zijn de opbouwpercentages in 2022 lager dan in 2021.

Het overzicht met de premiegegevens voor 2022 vindt u op onze website bij downloads.