Nieuws

Dekkingsgraad juni 2020

De actuele dekkingsgraad steeg in juni van 82,5% naar 83,2%. De gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden, de beleidsdekkingsgraad, daalde met 0,8% naar 86,6%.

Opnieuw stijging aandelenkoersen bij nagenoeg ongewijzigde rente

Net als de afgelopen twee maanden stijgt de dekkingsgraad licht. Door het coronavirus zijn eerder dit jaar forse verliezen geleden op de financiële markten. De afgelopen periode laat enig herstel zien. Het herstel van de dekkingsgraad in juni wordt verklaard door de positieve aandelenrendementen. De rente bleef nagenoeg gelijk. De beleidsdekkingsgraad daalt met 0,8%. Dat komt doordat de dekkingsgraad van juni vorig jaar hoger was dan in juni van dit jaar. Lees meer over onze financiële situatie.

Mogelijk verdere rentedalingen door stimuleringsmaatregelen van ECBOp macro-economisch vlak ligt het volgens sommige economen in lijn der verwachting dat er vanuit de ECB verdergaande stimuleringsmaatregelen komen om de economische klappen van het coronavirus op te vangen. Dit kan tot verdere rentedalingen leiden. Dat is ongunstig voor de dekkingsgraad. Bovendien is het afwachten hoe de uitwerking van het Europese coronasteunfonds en de meerjarenbegroting gaat uitpakken voor de Nederlandse economie.

Pensioenakkoord

Na bijna een jaar praten zijn minister Koolmees van sociale zaken en werkgevers- en werknemersorganisaties het eens over een nieuw pensioenstelsel. De komende tijd wordt het pensioenakkoord verder uitgewerkt en zal vervolgens als nieuwe wetgeving bij de Tweede en Eerste Kamer komen.

  • 2020-2021: Wetsvoorstel voor Tweede Kamer. Als de Eerste en Tweede Kamer de wet goedkeuren, gaat de nieuwe Pensioenwet in. Waarschijnlijk is dat 1 januari 2022.
  • 2022-2023: Werkgevers- en werknemersorganisaties maken afspraken op basis van de nieuwe wetgeving voor de pensioenregeling van pensioenfonds VLEP.
  • 2024-2025: Als er afspraken door werkgevers- en werknemersorganisaties zijn gemaakt, moeten alle pensioenfondsen die regels nog ‘vertalen’ naar het pensioenreglement. Uiterlijk op 1 januari 2026 gaat de nieuwe pensioenregeling in.

Meer informatie over het pensioenakkoord vindt u op de website van Rijksoverheid.

Verlaging pensioenen in 2021

Vanwege de uitzonderlijke economische situatie heeft de regering toegezegd dat pensioenfondsen met een dekkingsgraad boven de 90% per 31 december 2020 geen pensioenverlagingen hoeven toe te passen. Zonder deze toezegging moet onze dekkingsgraad op 31 december 2020 minimaal 104,4% zijn. Als de dekkingsgraad blijft zoals die eind juni is, dan zouden we (zelfs met de versoepeling) de pensioenen moeten verlagen. De verlaging is dan wel minder zwaar. We komen op basis van de situatie per eind juni nog 6,8% tekort. De situatie aan het eind dit jaar is bepalend. Een verlaging van de pensioen geldt voor iedereen die nu pensioen opbouwt bij pensioenfonds VLEP, iedereen die in het verleden pensioen opbouwde bij ons fonds én iedereen die nu van ons pensioen ontvangt. Het bestuur mag besluiten een verlaging te spreiden over een periode van maximaal 10 jaar. Als we de pensioenen moeten verlagen, dan sturen we pensioengerechtigden minimaal drie maanden, en iedereen die pensioen opbouwt/opbouwde één maand van te voren een brief. > lees meer over onze financiële situatie