Nieuws

Dekkingsgraad juli 2020

De actuele dekkingsgraad steeg in juni van 83,2% naar 83,5%. De gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden, de beleidsdekkingsgraad, daalde met 0,6% naar 86,0%.

Opnieuw stijging aandelenkoersen bij lichte daling van de rente

Net als de afgelopen twee maanden stijgt de dekkingsgraad licht. Door het coronavirus zijn eerder dit jaar forse verliezen geleden op de financiële markten. De afgelopen periode laat enig herstel zien. Opnieuw wordt het lichte herstel van de dekkingsgraad verklaard door de positieve aandelenrendementen. De beleidsdekkingsgraad daalt met 0,6%, doordat de dekkingsgraad van juli vorig jaar hoger was dan deze maand. Lees meer over onze financiële situatie. De toekomstige ontwikkelingen op de beurzen is onzeker. Eind juli meldde het Europese bureau voor de statistiek dat de Europese economie een krimp vertoonde van 12,1% in vergelijking met afgelopen kwartaal. Ook de Amerikaanse economie krimpt als gevolg van de voortdurende coronacrisis.

Pensioenakkoord

Na bijna een jaar praten zijn minister Koolmees van sociale zaken en werkgevers- en werknemersorganisaties het eens over een nieuw pensioenstelsel. De komende tijd wordt het pensioenakkoord verder uitgewerkt en zal vervolgens als nieuwe wetgeving bij de Tweede en Eerste Kamer komen.

  • 2020-2021: Wetsvoorstel voor Tweede Kamer. Als de Eerste en Tweede Kamer de wet goedkeuren, gaat de nieuwe Pensioenwet in. Waarschijnlijk is dat 1 januari 2022.
  • 2022-2023: Werkgevers- en werknemersorganisaties maken afspraken op basis van de nieuwe wetgeving voor de pensioenregeling van pensioenfonds VLEP.
  • 2024-2025: Als er afspraken door werkgevers- en werknemersorganisaties zijn gemaakt, moeten alle pensioenfondsen die regels nog ‘vertalen’ naar het pensioenreglement. Uiterlijk op 1 januari 2026 gaat de nieuwe pensioenregeling in.

Meer informatie over het pensioenakkoord vindt u op de website van Rijksoverheid.

Verlaging pensioenen in 2021

Vanwege de uitzonderlijke economische situatie heeft de regering toegezegd dat pensioenfondsen met een dekkingsgraad boven de 90% per 31 december 2020 geen pensioenverlagingen hoeven toe te passen. Zonder deze toezegging moet onze dekkingsgraad op 31 december 2020 minimaal 104,4% zijn. Als de dekkingsgraad blijft zoals die eind juni is, dan zouden we (zelfs met de versoepeling) de pensioenen moeten verlagen. De verlaging is dan wel minder zwaar. We komen op basis van de situatie per eind juli nog 6,5% tekort. De situatie aan het eind dit jaar is bepalend. Een verlaging van de pensioen geldt voor iedereen die nu pensioen opbouwt bij pensioenfonds VLEP, iedereen die in het verleden pensioen opbouwde bij ons fonds én iedereen die nu van ons pensioen ontvangt. Het bestuur mag besluiten een verlaging te spreiden over een periode van maximaal 10 jaar. Als we de pensioenen moeten verlagen, dan sturen we pensioengerechtigden minimaal drie maanden, en iedereen die pensioen opbouwt/opbouwde één maand van te voren een brief. > lees meer over onze financiële situatie