Nieuws

Dekkingsgraad mei 2020

De actuele dekkingsgraad steeg in mei van 81,7% naar 82,5%. De gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden, de beleidsdekkingsgraad, daalde met 0,7% naar 87,4%.

Opnieuw stijging aandelenkoersen en lichte stijging van de rente

Net als vorige maand stijgt de dekkingsgraad. Door het coronavirus zijn eerder dit jaar forse verliezen geleden op de financiële markten. De afgelopen periode laat enig herstel zien. Het herstel van de dekkingsgraad in mei wordt verklaard door de positieve aandelenrendementen en een lichte stijging van de rente. De beleidsdekkingsgraad daalt met 0,7%. Dat komt doordat een relatief hoge dekkingsgraad van mei vorig jaar ‘wegvalt’ in de berekening van het gemiddelde over 12 maanden. Lees meer over onze financiële situatie.

ECB investeert € 600 miljard extra in de economie

Lagarde benadrukt dat het gewenste inflatieniveau van net iets onder de 2% nog lang niet in zicht is, zeker gelet op de recessie gevolgen die corona met zich meebrengt. In mei loopt de inflatie in de eurozone terug naar 0,1%. De extra investering van €600 miljard is noodzakelijk om de verwachte krimp in de eurozone van 8,7% deels te verzachten.

Pensioenakkoord

Na bijna een jaar praten zijn minister Koolmees van sociale zaken en werkgevers- en werknemersorganisaties het eens over een nieuw pensioenstelsel. De komende tijd wordt het pensioenakkoord verder uitgewerkt en zal vervolgens als nieuwe wetgeving bij de Tweede en Eerste Kamer komen. Te verwachten is dat er vanaf 2022 écht iets gaat veranderen. Meer informatie over het pensioenakkoord vindt u op de website van Rijksoverheid.

Verlaging pensioenen in 2021

Vanwege de uitzonderlijke economische situatie heeft de regering toegezegd dat pensioenfondsen met een dekkingsgraad boven de 90% per 31 december 2020 geen pensioenverlagingen hoeven toe te passen. Zonder deze toezegging moet onze dekkingsgraad op 31 december 2020 minimaal 104,4% zijn. Als de dekkingsgraad blijft zoals die eind mei is, dan zouden we (zelfs met de versoepeling) de pensioenen moeten verlagen. De verlaging is dan wel minder zwaar. We komen op basis van de situatie per eind mei nog 7,5% tekort. De situatie aan het eind dit jaar is bepalend. Een verlaging van de pensioen geldt voor iedereen die nu pensioen opbouwt bij VLEP, iedereen die in het verleden pensioen opbouwde bij ons fonds én iedereen die nu van ons pensioen ontvangt. Het bestuur mag besluiten een verlaging te spreiden over een periode van maximaal 10 jaar. Als we de pensioenen moeten verlagen, dan sturen we pensioengerechtigden minimaal drie maanden, en iedereen die pensioen opbouwt/opbouwde één maand van te voren een brief. > lees meer over onze financiële situatie