Nieuws

Minister Koolmees versoepelt de regels voor pensioenverlagingen

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid versoepelt de regels voor pensioenfondsen voor één jaar. Door de maatregel van Minister Koolmees is de kans op pensioenverlagingen lager geworden, maar blijft nog steeds groot.

Door de regels voor één jaar te versoepelen, hoopt minister Koolmees op meer rust om het pensioenakkoord nog voor de zomer van 2020 verder uit te kunnen werken. Voor alle pensioenfondsen geldt dat de dekkingsgraad op 31 december 2019, minimaal 90% moet zijn. Op 31 oktober 2019 was onze dekkingsgraad 89,8%. Als dat zo blijft, moeten we volgend jaar alsnog de pensioenen verlagen. Het blijft dus spannend tot het eind van het jaar. Bekijk de actuele dekkingsgraad.

In januari 2020 is bekend of dekkingsgraad eind 2019 90% of hoger is

Eind januari is de dekkingsgraad van 31 december bekend. Die is bepalend voor het wel of niet moeten verlagen van de pensioenen. Als de actuele dekkingsgraad op 31 december lager is dan 90% is het verplicht de pensioenen te verlagen. Hoeveel we moeten verlagen weten we pas in mei. Als de dekkingsgraad hoger dan 90% is, is de situatie nog steeds zorgelijk en is de kans groot dat de pensioenen later alsnog verlaagd moeten worden.

We houden u via onze website op de hoogte.