Nieuws

Dekkingsgraad oktober 2019

De actuele dekkingsgraad steeg in oktober van 87,5% naar 89,8%. De gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden, de beleidsdekkingsgraad, daalde met 0,6% naar 92,0%.

De dekkingsgraad is nog steeds heel laag, hoe komt dat?

De onzekere economische vooruitzichten en aanhoudend lage rente veroorzaken lage dekkingsgraden bij veel pensioenfondsen. Een lage rente brengt pensioenfondsen in de problemen, doordat er meer geld ‘in kas’ moet zijn om de pensioenen te kunnen blijven uitbetalen. Hoe lager de rente is, hoe meer geld VLEP ‘in kas’ moet hebben. De rente is in oktober wel iets gestegen waardoor de actuele dekkingsgraad ook steeg in oktober. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. Doordat de dekkingsgraad nu lager is dan vorig jaar in oktober, daalt de gemiddelde dekkingsgraad. Lees meer over onze financiële situatie.

Grote kans op extra maatregelen

Ondanks de verbetering in oktober is de dekkingsgraad nog steeds te laag is de kans op verlaging van de pensioenen (korting) nog steeds groot. In het pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt over het versoepelen van ‘kortingsmaatregelen’. Maar dat betekent helaas niet dat we uit de gevarenzone zijn. Eerder kondigden we mogelijke verlagingen op basis van de financiële positie per eind 2020 aan, die vanaf 2021 doorgevoerd zouden worden. Maar in het ergste geval moeten we zelfs al in 2020 maatregelen nemen. Onze dekkingsgraad op 31 december 2019 is daarvoor belangrijk. Die moet dan minimaal tussen de 90% en 100% zijn.

Spannend: mogelijk besluit Koolmees

Donderdag 21 november vergadert de Tweede Kamer met minister Koolmees. De minister kondigde aan met voorstellen te komen over hoe hij om wil gaan met de dreigende pensioenverlagingen. Medio november kwam in het nieuws dat in de wandelgangen gezegd wordt dat hij ervoor zou willen zorgen dat de kans op een pensioenverlaging in 2020 een heel stuk kleiner wordt. We horen 21 november meer. Als de gevolgen voor ons pensioenfonds duidelijk zijn, dan informeren we u daarover.

Hoe gaat een verlaging van de pensioenen in zijn werk?

Als we de pensioenen moeten verlagen geldt dat voor iedereen die nu pensioen opbouwt, iedereen die in het verleden pensioen opbouwde én iedereen die nu pensioen ontvangt. Het bestuur mag besluiten een verlaging te spreiden over een periode van maximaal 10 jaar. Als een verlaging aan de orde is, dan sturen we pensioengerechtigden minimaal drie maanden, en iedereen die pensioen opbouwt/opbouwde één maand van te voren een brief. Op www.vlep.nl vindt u informatie over onze dekkingsgraad.
> lees meer over de financiële situatie