Nieuws

Premie 2020 bekend

De sociale partners in de sectoren Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees hebben de premie en pensioenregeling voor 2020 vastgesteld. De pensioenpremie blijft in 2020 gelijk aan de premie van 2019. De pensioenopbouw daalt in 2020.

De pensioenopbouw daalt, hoe komt dat?

De aanhoudend lage rente veroorzaakt niet alleen lage dekkingsgraden bij veel pensioenfondsen. Ook de pensioenopbouw wordt duurder door een lagere rente. In 2019 is de rente ten opzichte van een jaar geleden gedaald. Hierdoor stijgen de kosten voor pensioenopbouw en voor de VPL-overgangsregeling. Sociale partners hebben besloten om de premie niet te verhogen in 2020. De pensioenopbouw in 2020 wordt helaas wel lager dan in 2019 het geval was. In het premieoverzicht zijn alle premies en opbouwpercentages voor 2020 terug te vinden.

2020 laatste premiejaar VPL-overgangsregeling

2020 is het laatste jaar waarin premie voor de VPL-overgangsregeling wordt betaald. Hierna worden de voorwaardelijke pensioenen definitief ingekocht. Begin 2021 wordt duidelijk of er voldoende geld is om de voorwaardelijke pensioenen volledig in te kopen. Hoe dan ook wordt er vanaf 2021 geen premie meer betaald voor de VPL-overgangsregeling. Sociale partners hebben al afgesproken dat de premie die tot en met 2020 voor de VPL-overgangsregeling wordt betaald vanaf 2021 beschikbaar is voor pensioenopbouw in de basisregeling.

Deze afspraken zijn gemaakt op basis van de huidige pensioenregeling en de huidige wet- en regelgeving. Op dit moment wordt er op landelijk niveau gewerkt aan de nadere invulling van het pensioenakkoord. Als de nieuwe wetgeving ingaat, moet onze pensioenregeling ook aangepast worden, waarbij onze sociale partners ook nieuwe afspraken kunnen maken over de pensioenpremie.