Nieuws

Dekkingsgraad maart 2019

De actuele dekkingsgraad daalde in maart van 95,4% naar 93,6%. De gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden, de beleidsdekkingsgraad, daalde met 0,4% naar 97,1%.

De dekkingsgraad blijft laag, hoe komt dat?

De Europese rente daalde in maart. Dat werd mede veroorzaakt doordat de Europese Centrale Bank (ECB) de verwachtingen voor de inflatie en economische groei in 2019 naar beneden bijstelde. Ons vermogen groeide in maart, dat was helaas onvoldoende om het effect van de lage rente weg te nemen. Een lage rente brengt pensioenfondsen in de problemen, doordat er meer geld ‘in kas’ moet zijn om de pensioenen te kunnen blijven uitbetalen. Hoe lager de rente is, hoe meer geld VLEP ‘in kas’ moet hebben. Lees meer over onze financiële situatie.

Grote kans op extra maatregelen 

Al met al was 2018 een teleurstellend jaar. Ook het eerste kwartaal van 2019 valt tegen. Iedere maand dat de dekkingsgraad te laag is wordt de kans op een verlaging van de pensioenen aan het einde van 2020 groter. We informeren u zodra er een besluit wordt genomen. Lees meer in ons herstelplan.