Nieuws

‘Waarom gaan de pensioenen niet omhoog?’

Misschien heeft u op 28 juni de uitzending Zwarte Zwanen van Omroep Max gezien. Thema: ‘Veel sparen, weinig krijgen’. Een van de vragen was: waarom gaan de pensioenen niet omhoog? Wij kunnen ons voorstellen dat die vraag ook bij u leeft.

Te weinig geld in kas

De afgelopen tien jaar hebben wij uw pensioen niet kunnen verhogen. We hadden daarvoor te weinig geld in kas. Ofwel: onze beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van 12 voorafgaande maanden) was te laag. Eind mei 2022 was die 99,5%. Dat betekent dat we 99,5 cent in kas hebben voor elke euro die we aan pensioen moeten betalen.

Steeds iets beter

Gelukkig gaat het de laatste jaren steeds iets beter met ons fonds. We hoefden uw pensioen niet te verlagen. Maar we kunnen uw pensioen ook niet verhogen. Dat komt door de strenge rekenregels van de Nederlandsche Bank en de regering.

Wanneer mogen we de pensioenen wél verhogen?

Dat mag pas als onze beleidsdekkingsgraad 105% of hoger is. Die regel geldt vanaf 1 juli 2022. Maar onze beleidsdekkingsgraad was eind mei 99,5% en moet dus nog best veel stijgen om tot 105% te komen. En dan nóg is het niet zeker of het bestuur kan besluiten tot een verhoging. Andere - grote - pensioenfondsen mogen de pensioenen wel verhogen. Hun dekkingsgraad is al (veel) hoger dan 105%. Maar wij zijn dus nog niet zover.

Een goed pensioen

Uw pensioen wordt voor ongeveer 30% betaald uit de premie van u en uw werkgever. En voor ongeveer 70% uit de winst die we behalen met onze beleggingen. Als we alleen zouden sparen, waren de pensioenen nu veel lager geweest. Beleggen is dus nodig voor een goed pensioen. Gaat u met pensioen? Dan krijgt u dus veel meer terug dan u er zelf, samen met uw werkgever, in hebt gestopt. Gemiddeld twee tot drie keer zoveel.

Toekomst

Hoe ziet uw pensioen er in de toekomst uit? Daarvoor ligt nu een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer. Eén van de veranderingen vanaf (uiterlijk) 2027: uw pensioen beweegt straks meer mee met de economie. Het gaat omlaag als het economisch minder gaat en omhoog als het economisch goed gaat.