Nieuws

Het gaat iets beter met ons fonds maar we kunnen de pensioenen nog niet verhogen

Misschien heeft u het gelezen of gehoord: het gaat beter met veel pensioenfondsen. Sommige fondsen denken na over een verhoging van de pensioenen. Een paar fondsen hebben dat al gedaan. Hoe zit het met pensioenfonds VLEP?

Met de financiële situatie van ons fonds gaat het de laatste maanden ook iets beter. Dat is goed nieuws. En gelukkig hoefden we de pensioenen begin 2022 niet te verlagen. Kunnen we al – voorzichtig – denken aan een verhoging?

Nog geen verhoging

Dat is jammer genoeg nog niet aan de orde. Dat komt doordat onze beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van 12 voorafgaande maanden) nog te laag is. Die was eind maart 97,9%.

Soepelere regels voor verhogen pensioenen

Op dit moment mogen de pensioenen pas worden verhoogd als de beleidsdekkingsgraad minstens 110% is. Vanaf 1 juli 2022 worden de regels soepeler. Dan is verhogen al toegestaan bij een beleidsdekkingsgraad vanaf 105%.
Onze beleidsdekkingsgraad moet dus nog best veel stijgen om tot 105% te komen. Maar dan nóg is het niet zeker of het bestuur kan besluiten tot een verhoging.

Zorgvuldige afweging

Een verhoging betekent namelijk ook dat de dekkingsgraad daalt. En met de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel is het belangrijk dat onze dekkingsgraad hoog genoeg is. Want juist bij die overgang willen we niet het risico lopen dat we de pensioenen alsnog moeten verlagen.
We hopen natuurlijk dat de dekkingsgraad nog verder stijgt. Misschien kunnen we dan een verhoging toekennen én zorgvuldig en beheerst overgaan naar het nieuwe pensioenstelsel. Het is overigens niet zeker dat de dekkingsgraad blijft stijgen. De situatie kan ook weer ongunstiger worden. Benieuwd naar de ontwikkelingen? Lees meer over onze financiële situatie.