Nieuws

Nieuwe pensioenwet: weer een stap dichterbij

De nieuwe pensioenwet is weer een stap dichterbij gekomen. Op 22 december 2022 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Wet toekomst pensioenen.

Het wetsvoorstel is wel op een paar punten aangepast. De startleeftijd voor pensioenopbouw bijvoorbeeld. Die zou 18 jaar moeten worden. En het aantal werknemers dat nu geen pensioen opbouwt, moet worden gehalveerd.

Hoe verder?

Het gewijzigde wetsvoorstel gaat begin 2023 naar de Eerste Kamer. Als deze het wetsvoorstel ook goedkeurt, gaat de nieuwe Wet toekomst pensioenen naar verwachting in op 1 juli 2023. De nieuwe pensioenregeling moet uiterlijk in 2027 ingaan. Maar VLEP wil al op 1 januari 2025 overstappen.
We houden u op de hoogte van het vervolg.

Lees meer over het nieuwe pensioenstelsel