Nieuws

Dekkingsgraad maart 2021

De  actuele dekkingsgraad  steeg in maart van 92,7% naar 95,6%. De gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden, de beleidsdekkingsgraad, steeg met 1,4% naar 87,1%.

Stijging rente én positieve aandelenrendementen zorgen opnieuw voor stijging dekkingsgraad

Net als in februari zet ook in maart het herstel van de dekkingsgraad gestaag door, sinds het dieptepunt in maart vorig jaar. Onze dekkingsgraad is nu weer ongeveer gelijk aan de situatie eind 2019. De belangrijkste reden van de stijging van de dekkingsgraad in deze maand is de stijging van de rente én de positieve rendementen op de aandelen.

  • De stijging van de rente is voor pensioenfondsen positief. Pensioenfondsen rekenen steeds uit hoeveel geld ze nú al in kas moeten hebben voor de pensioenen die ze later moeten uitbetalen. Hoe lager de rente, des te meer geld pensioenfondsen nú al in kas moeten hebben.
  • Een hoge rente is positief voor pensioenfondsen. Maar de Europese Centrale Bank (ECB) vreest voor lagere rendementen op risicovolle beleggingen. Door de hogere rente, is lenen duurder. Daardoor verwachten ze dat het economisch herstel van Nederland vertraagt. Daarom wil de ECB de rente laag houden. Dat doen ze door het opkopen van staats- en bedrijfsleningen. Voor het herstel van onze dekkingsgraad is dat ongunstig.

Onze dekkingsgraad was eind 2020 90,1%. We besloten de pensioenen niet te verlagen. Dat kon door gebruik te maken van de zogenaamde vrijstellingsregeling. Lees hier waarom we dat besluit hebben genomen.

AOW-leeftijd en levensverwachting

De levensverwachting wordt vanaf 2026 gekoppeld aan de AOW-leeftijd. In het wetsvoorstel dat later dit jaar naar de Tweede Kamer gaat, wordt uitgegaan van een minimumleeftijd van 67 jaar. In de verkiezingsprogramma’s is te lezen dat een Kamermeerderheid voorstander is van het invoeren van een flexibele AOW-leeftijd. Werknemers zouden er dan voor kunnen kiezen om de AOW-uitkering drie tot vijf jaar later in te laten gaan, waarbij de hoogte van de jaarlijkse uitkering hoger is. Ook pleiten bijna alle politieke partijen voor een hogere AOW-uitkering. Hiermee willen zij de koopkracht van gepensioneerden ondersteunen, omdat de meeste pensioenfondsen de pensioenen de afgelopen jaren niet hebben kunnen laten meegroeien met de inflatie.