Wordt mijn pensioen verlaagd?

Let op: omdat de gevolgen van het nieuwe pensioenakkoord nog niet bekend zijn, zijn deze nog niet verwerkt in de tekst hieronder.

Onze dekkingsgraad moet op 31 december 2020 minimaal 104,5% zijn. Anders moeten we in 2021 de pensioenen verlagen. Het kan zijn dat we dat ook al eerder moeten doen. Als al eerder uit berekeningen blijkt dat het ons niet zal lukken om er voor te zorgen dat onze dekkingsgraad binnen 10 jaar ongeveer 119% is. Een verlaging van de pensioenen zien we écht als een uiterste maatregel. Maar als we dat besluit moeten nemen geldt dat voor iedereen die nu pensioen opbouwt, in het verleden pensioen heeft opgebouwd én iedereen die nu pensioen ontvangt.

Bekijk de huidige dekkingsgraad

Wanneer neemt VLEP een besluit?

Wanneer hoor ik wat?

Als we de pensioenen moeten verlagen sturen we iedereen minimaal 3 maanden voor de verlaging een brief. In die brief staat wat de verlaging voor de hoogte van úw pensioen betekent. Via onze website informeren we u iedere maand over de hoogte van onze dekkingsgraad.

Waarom kan een verlaging nodig zijn?

Grofweg is het antwoord hierop dat we steeds ouder worden en wij dus langer pensioen moeten betalen. Daarnaast zijn de rentes al jaren laag. Om er voor te kunnen zorgen dat mensen die nú beginnen met pensioen opbouwen, stráks pensioen hebben, moeten we nu al veel geld in onze spaarpot hebben. Eigenlijk werkt het hetzelfde als op uw spaarrekening.

› Stel: over 20 jaar heeft u € 1.000 spaargeld in uw spaarpot nodig. Als de rente 0% is, moet u nú al € 1.000  hebben. Als de rente 3% is, moet u nú € 554 hebben om straks € 1.000 te hebben. Zo werkt het voor ons ook.