Wordt mijn pensioen verlaagd?

Geen verlaging pensioenen in 2022

Onze dekkingsgraad moest op 31 december 2021 minimaal 90% zijn om een verlaging van de pensioenen in 2022 te voorkomen. Onze dekkingsgraad was 100%. Dat betekent dat een verlaging van de pensioenen in 2022 gelukkig niet nodig is.

Verlaging van het opbouwpercentage, premie blijft gelijk

Omdat onze financiële situatie nog steeds zorgelijk is, is samen met sociale partners gekeken naar de hoogte van de premie en het opbouwpercentage. De premie in de sectoren vleeswaren, gemaksvoeding en pluimveevlees zijn met 1% verhoogd vanaf 1 januari 2022. De premie in de vleesverwerkende industrie is gelijk aan 2021. In 2021 zijn de opbouwpercentages eenmalig verhoogd. Dit konden we doen omdat er geld over was in de VPL-overgangsregeling. In 2022 zijn de opbouwpercentages daarom lager dan in 2021. Dat betekent dat u in 2022 iets minder pensioen opbouwt dan in 2021. U ziet dat in onderstaand rekenvoorbeeld.

  2021 2022 Hoe is dit berekend?
1. Salaris € 30.000 € 30.594  
2. Deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt (wettelijk geregeld) € 13.256 € 13.518  
3. Dat betekent dat u pensioen opbouwt over € 16.744 € 17.076 1 (salaris) -/- 2 (geen pensioenopbouw over)
4. Percentage pensioenopbouw 1,522%* 1,40%  
5. Uw pensioenopbouw € 254,84** € 239,06 3 (pensioenopbouw over) X 4 (percentage)

* Let op: dit percentage is eind 2021 eenmalig verhoogd en was eerst vastgesteld op 1,32%. Lees meer.

** In 2021 is € 254,84 opgebouwd aan jaarlijks bruto pensioen.

Dekkingsgraad nog steeds te laag

Onze financiële situatie is op dit moment nog steeds zorgelijk. Volgens de regels voor pensioenfondsen moeten we een dekkingsgraad van tenminste 104,4% hebben. Maar door een uitzondering van de Minister is deze regel tijdelijk aangepast naar 90%.

Waarom is de financiële situatie van VLEP slechter dan die van andere pensioenfondsen?

Elk pensioenfonds heeft zijn eigen specifieke kenmerken. Pensioenfondsen maken verschillende keuzes die invloed hebben op de dekkingsgraad. Zoals een beleggingsbeleid dat past bij de eigen doelstellingen, de (gemiddelde) leeftijd van deelnemers en de risicobereidheid. Ook de hoogte van de premie en de pensioenopbouw hebben invloed op de dekkingsgraad.

VLEP heeft in goede tijden minder grote buffers opgebouwd dan veel andere pensioenfondsen. Wij vinden het opbouwen van uw pensioen namelijk belangrijker dan hoge buffers. De belangrijkste reden dat pensioenfondsen in de problemen zijn gekomen, is de lage rente. Alle pensioenfondsen hebben daar last van. Maar doordat VLEP minder hoge buffers had, staat VLEP er nu slechter voor dan veel andere pensioenfondsen.

Lees meer op de webpagina financiële situatie.