Nieuws

Verlaging pensioenen in 2021 nog steeds mogelijk

De actuele dekkingsgraad steeg in november van 84,9% naar 88,8%. De gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden, de beleidsdekkingsgraad, daalde met 0,2% naar 85,3%.

Beurskoersen stegen na aankondiging coronavaccins

Na een lichte daling vorige maand, zagen we een forse stijging in de beurskoersen op het moment dat er nieuws kwam over de coronavaccins. Ook de rente steeg licht. Lees meer over onze financiële situatie.

Verlaging pensioenen blijft mogelijk

Vanwege de uitzonderlijke economische situatie heeft de regering toegezegd dat pensioenfondsen met een dekkingsgraad boven de 90% per 31 december 2020 geen pensioenverlagingen hoeven toe te passen. Zonder deze toezegging moet onze dekkingsgraad op 31 december 2020 minimaal 104,4% zijn. Als de dekkingsgraad blijft zoals die eind november is, dan zouden we (zelfs met de versoepeling) de pensioenen moeten verlagen.

Een verlaging van de pensioenen geldt voor iedereen die nu pensioen opbouwt bij pensioenfonds VLEP, iedereen die in het verleden pensioen opbouwde bij ons fonds én iedereen die nu van ons pensioen ontvangt. Midden januari is bekend wat onze dekkingsgraad op 31 december 2020 was. We plaatsen dan direct een nieuwsbericht op de website. Rond maart informeren we alle deelnemers, ex-deelnemers en gepensioneerden per brief.
lees meer over onze financiële situatie

Pensioenakkoord

Het kabinet heeft samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken over pensioenen en AOW. Die moeten het pensioenstelsel transparanter en persoonlijker maken. De komende tijd wordt het pensioenakkoord verder uitgewerkt en zal vervolgens als nieuwe wetgeving bij de Tweede en Eerste Kamer komen.

  • 2020-2021: Wetsvoorstel voor Tweede Kamer. Als de Eerste en Tweede Kamer de wet goedkeuren, gaat de nieuwe Pensioenwet in. Waarschijnlijk is dat 1 januari 2022.
  • 2022-2023: Werkgevers- en werknemersorganisaties maken afspraken op basis van de nieuwe wetgeving voor de pensioenregeling van pensioenfonds VLEP.
  • 2024-2025: Als er afspraken door werkgevers- en werknemersorganisaties zijn gemaakt, moeten alle pensioenfondsen die regels nog ‘vertalen’ naar het pensioenreglement. Uiterlijk op 1 januari 2026 gaat de nieuwe pensioenregeling in.

Meer informatie over het pensioenakkoord vindt u op de website van Rijksoverheid.