Nieuws

Premie in 2021 ongewijzigd, opbouwpercentage verlaagd

De pensioenpremie blijft in 2021 gelijk aan die van 2020. Het deel van de pensioenpremie dat tot en met 2020 werd betaald voor de VPL-overgangsregeling wordt vanaf 2021 aangewend voor de pensioenopbouw. Desondanks dalen de opbouwpercentages in 2021.

Reden hiervoor is de aanhoudend lage rente en lagere beleggingsopbrengsten waar wij als pensioenfonds mee te maken hebben. Hierdoor is de pensioenopbouw een stuk duurder geworden. Om die reden is besloten de opbouw te verlagen. Het overzicht met de premiegegevens voor 2021 vindt u op onze website.

Vanwege de slechte financiële positie kunnen wij de pensioenen per 1 januari 2021 niet verhogen en bestaat de mogelijkheid nog altijd dat we de pensioenen moeten verlagen. Op onze pagina financiële situatie leest u er meer over.