Nieuws

Dekkingsgraad maart 2020

De actuele dekkingsgraad daalde in maart van 85,6% naar 79%. De gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden, de beleidsdekkingsgraad, daalde met 1,2% naar 89,2%.

Coronavirus zorgt voor daling beleggingsrendementen

De dekkingsgraad van pensioenfondsen in Nederland daalden sinds de Corona-crisis sterk. Ook die van ons. Het coronavirus heeft negatieve gevolgen voor de financiële markten. Aandelen dalen in waarden, waardoor beleggingen minder waard worden. De lagere beleggingsresultaten, samen met de nog verder gedaalde rente, zorgen voor een enorm lage dekkingsgraad. Lees meer over onze financiële situatie.

Mogelijke verlaging in 2021

Onze dekkingsgraad moet op 31 december 2020 minimaal 104,7% zijn. Anders moeten we in 2021 de pensioenen verlagen. Die kans is heel erg groot nu. Als de dekkingsgraad blijft zoals die eind maart is, dan bedraagt de verlaging ongeveer 25%. Gelukkig is het zo ver nog niet. Tot die tijd lobbyen wij via de Pensioenfederatie voor politieke maatregelen. Als we de pensioenen moeten verlagen, geldt dat voor iedereen die nu pensioen opbouwt bij VLEP, iedereen die in het verleden pensioen opbouwde bij ons fonds én iedereen die nu van ons pensioen ontvangt. Het bestuur mag besluiten een verlaging te spreiden over een periode van maximaal 10 jaar. Als we de pensioenen moeten verlagen, dan sturen we pensioengerechtigden minimaal drie maanden, en iedereen die pensioen opbouwt/opbouwde één maand van te voren een brief.
lees meer over de financiële situatie